บ่อโศก

เนื้อเพลง บ่อโศก

……(ดนตรี)……
ช)พี่ คนึงถึงชื่นใจ
ขวัญเจ้าไปอยู่แห่งใดที่ไหนมา
ญ)น้อง ไปเที่ยวแก่งหิน
อาบกินสายธาร..ธารา
ช)น้อง คงชื่นฉ่ำใจ
เจ้าหลงไป จึงไม่กลับมา
มัว ระเริงเหลิงลงธารา
ขวัญ..ตาเจ้าลืมพี่เอย..
ญ)ไปกิน น้ำเอย กินน้ำ บ่อหิน
น้องลงเล่นน้ำ บ่อหิน
ดั่งใจ..จินตนา
ใจเอ๋ย..ใจพี่
เย็นดั่ง นทีเทิดพี่จ๋า
รักน้อง อย่าลืม..วาจา
โปรดจง เมตตา เอย
น้องรัก พี่เพียง..ชีวา
เมตตา แก่น้อง เอย..
ช)ฉันจะขอถาม อะไรหน่อย
ญ)ถาม อะไรบ่อยๆไป ทีเดียว
ช)เออ ว่าน้องนั้นไปเที่ยว
ลงเล่นน้ำแห่งเดียวหรือ ไฉน
ญ)น้อง ลงเล่นน้ำอีกบ่อหนึ่ง
ยังเฝ้าคนึงติดตรึงใจ
ช)เออ ช่างงาม นามใด
น้อง จงบอกเร็วไว เถิด เอย..
ญ)ไปกิน น้ำเอย กินน้ำ บ่อโศรก
น้องไปกินน้ำ บ่อโศรก
โยกไป..โยกมา
โศรกเอ๋ย..โศรกเศร้า
ยามขาด รักเราเศร้าวิญญา
แม้น้อง ได้เพียง..เห็นหน้า
พี่มาชื่นใจ..เอย
ถึงน้อง เที่ยวไป..ไกลตา
พี่ยา อย่าเคือง เอย..