บ่อยากเฒ่า

บ่อยากเฒ่า

เนื้อเพลง บ่อยากเฒ่า

ข้อยบ่อยากเฒ่า
อยากเป็นบ่าวเนื้อหอม
ข้อยยังบ่พร้อม
สิเป็น พ่อใหญ่
ข้อยบ่อยากเฒ่า
เจ้าอย่าฟ่าวเอิ้นหลาย
บ่ทันอยากเฒ่า
อย่าฟ่าวเอิ้นพ่อใหญ่
ข้อยบ่ทันอยากเฒ่า
อย่าฟ่าวเอิ้นพ่อใหญ่
อย่าฟ่าวเอิ้นพ่อใหญ่.
.แต่ก่อน นั้นเคยเอิ้นกันว่าพี่
ตกมาปีนี้ จั๊กว่าเป็นจั่งได๋
ซุมเคยเอิ้นพี่
กะกับเอิ้นพ่อใหญ่
ข้อยบ่อยากเฒ่า
กะอย่าฟ่าวเอิ้นหลาย
จั่งแม่นข้อยเหลือใจ
เอิ้นข้อยพ่อใหญ่พะนะ
.ข้อยบ่อยากเฒ่า
อยากเป็นบ่าวเนื้อหอม
ข้อยยังบ่พร้อม
สิเป็น พ่อใหญ่
ข้อยบ่อยากเฒ่า
เจ้าอย่าเอิ้นพ่อใหญ่
บ่ทันอยากเฒ่า
กะอย่าฟ่าวเอิ้นหลาย
คันข้อยพร้อมยามได๋
สิให้เอิ้นพ่อใหญ่
กะจั่งละเอิ้น พ่อใหญ่.
.ตั้งแต่เกิด ข้อยบ่เคยย่านตาย
ข้อยย่านหลาย ข้อยย่านแต่เฒ่า
ข้อยมาคึกยากยามอยู่ใกล้ผู้สาว
ข้อยเคยตั้งใจว่าสิจีบผู้สาว
คั่นหาว่าข้อยเฒ่า
เขาผัดเอิ้นพ่อใหญ่.
.ข้อยบ่อยากเฒ่า
อย่ามาว่าข้อยเฒ่า
ซุมหมู่เจ้า สิพากันม่วนหลาย
หาว่าข้อยเฒ่า
เว้าให้ข้อยอยากอาย
หรือแม่นข้อยเฒ่า
เขาจั่งเอิ้นพ่อใหญ่
บ่ว่าสิเป็นผู้ใด
เอิ้นข้อยพ่อใหญ่ ทั้งนั้น.
.คันว่าข้อยเฒ่า
กะสิหากินตามเฒ่า
อย่ามาเว้า เจ้ากะสิเฒ่าคือกัน
อีก บ่โดน บ่นาน
เนื้อหนังเจ้ากะสิเหี่ยวสิยาน
ลูกๆหลานๆ สิเอิ้นเจ้าพ่อใหญ่
กะสิเอิ้นเจ้าละแม่ใหญ่.
.คันว่าข้อยเฒ่า
กะสิหากินตามเฒ่า
อย่ามาเว้า เจ้ากะสิเฒ่าคือกัน
อีก บ่โดน บ่นาน
เนื้อหนังเจ้ากะสิเหี่ยวสิยาน
ลูกๆหลานๆ สิเอิ้นเจ้าพ่อใหญ่
กะสิเอิ้นเจ้าละแม่ใหญ่
.ข้อยบ่อยากเฒ่า
อยากเป็นบ่าวเนื้อหอม
ข้อยยังบ่พร้อม
สิเป็น พ่อใหญ่
ข้อยบ่อยากเฒ่า
เจ้าอย่าฟ่าวเอิ้นหลาย
บ่ทันอยากเฒ่า
อย่าฟ่าวเอิ้นพ่อใหญ่
ข้อยบ่ทันอยากเฒ่า
อย่าฟ่าวเอิ้นพ่อใหญ่
อย่าฟ่าวเอิ้นพ่อใหญ่