บ่จำเป็นบ่นอกใจ

บ่จำเป็นบ่นอกใจ

เนื้อเพลง บ่จำเป็นบ่นอกใจ

ยอมรับว่าผิด
แต่บ่ได้คิดนอกใจ
วันนั้นเพื่อนมันพาไป
บ่ได้ตั้งใจซ่อนเร้นปิดบัง
ที่อ้ายบ่บอก
อ้ายกลัวว่าเจ้าสิเฝ้าชิงชัง
กลัวเจ้ากลุ้มหลายเด้อนาง
สาบานให้ซ้างเหยียบตาย
.ฮักแท้คือเจ้า
หญิงอื่นบ่เมาบ่สนใจเลย
วันนั้นบ่กล้าอยู่เฉย
เพื่อนมันเยาะเย้ย
หยามลูกผู้ชาย
ว่าอ้ายบ่กล้า
ย่านแฟนสิถ่าฮ่วยน่าบ่อาย
อ้ายเลยซดเหล้าไปหลาย
ผู้หญิงอยู่ใกล้
อ้ายเลยแลนใส่
.สี่เท้ายังพลาด
นักปราชญ์ยังมีวันพลั้ง
อ้ายผิดเพียงครั้ง
ก็หวังเจ้าให้อภัย
อ้ายมาขอโทษ
อย่าโกรธอ้ายเลยได้ไหม
มันทรมานหัวใจ
กินข้าวบ่ได้ หลับบ่ลง
.เลิกแล้วกินเหล้า
ขี้เดียดน้ำเมา เฮาสิสาปส่ง
ผิดพลั้งเพียงครั้งโฉมยงค์
เจ้าอย่าพะวง
อ้ายกลุ้มใจหลาย
จำเป็นเด้อเจ้า
เพื่อนชวนกินเหล้า
หยามซังผู้ชาย
สาบานให้เจ้ากะได้
ที่อ้ายนอกใจ
เพราะอ้ายจำเป็น
สาบานให้เจ้ากะได้
บ่คิดนอกใจ ถ้าบ่จำเป็น
สี่เท้ายังพลาด
นักปราชญ์ยังมีวันพลั้ง
อ้ายผิดเพียงครั้ง
ก็หวังเจ้าให้อภัย
อ้ายมาขอโทษ
อย่าโกรธอ้ายเลยได้ไหม
มันทรมานหัวใจ
กินข้าวบ่ได้ หลับบ่ลง
.เลิกแล้วกินเหล้า
ขี้เดียดน้ำเมา เฮาสิสาปส่ง
ผิดพลั้งเพียงครั้งโฉมยงค์
เจ้าอย่าพะวง
อ้ายกลุ้มใจหลาย
จำเป็นเด้อเจ้า
เพื่อนชวนกินเหล้า
หยามซังผู้ชาย
สาบานให้เจ้ากะได้
ที่อ้ายนอกใจ
เพราะอ้ายจำเป็น
สาบานให้เจ้ากะได้
บ่คิดนอกใจ ถ้าบ่จำเป็น