บูมเมอแรง

บูมเมอแรง

ฟังเพลง บูมเมอแรง

เนื้อเพลง บูมเมอแรง

ใจมันจำเธอไม่จาง
ห่างกันไปไม่นาน
นอนละเมอมันทุกวัน
ก็ใจมันต้องการจะเจอ
ฉันจึงต้องวนกลับมา
หมุนมาให้เจอกับเธอ
ตามมาตื้อกันจนเจอ
มาจนกว่าเธอจะให้ใจ
ก็เพราะว่าตัวฉันเป็น
อย่างบูมเมอแรง
ขว้างไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็ว
ฉันเป็นอย่างบูมเมอแรง
ขว้างไปทุกแห่งก็มาที่เดิม
เธอเป็นคนขว้างไป
อย่างเยื่อใยไม่มี
ก็ยังวนเวียน มาทุกที
คอยจะคลุกคลีตลอด
ถึงเธอนั้นคอยผลักไส
ถึงตัวฉันเองจะไป
แต่ไปไหนไม่เคยไกล
ใจมันก็ลอยมาหาเธอ
ก็เพราะว่าตัวฉันเป็น
อย่างบูมเมอแรง
ขว้างไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็ว
ฉันเป็นอย่างบูมเมอแรง
ขว้างไปทุกแห่งก็มาที่เดิม

ก็เพราะว่าตัวฉันเป็น
อย่างบูมเมอแรง
ขว้างไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็ว
ฉันเป็นอย่างบูมเมอแรง
ขว้างไปทุกแห่งก็มาที่เดิม
ก็เพราะว่าตัวฉันเป็น
อย่างบูมเมอแรง
ขว้างไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็ว
ฉันเป็นอย่างบูมเมอแรง
ขว้างไปทุกแห่งก็มาที่เดิม
ที่เดิม…