บุญหรือกรรม

บุญหรือกรรม

เนื้อเพลง บุญหรือกรรม

..ดนตรี..10.Bars..8..9..
10.การ พบคุณ
.นี่บุญ เหลือเกิน
.พาฉันเพลิน เจริญหูตา
.โฉม ไฉไล สดใส โสภา
.งามเยิ้มไปหยาดมา
.สะอางค์ค้างตา พาฝัน
.บุญ โอ้บุญ
.พาโลก หมุนมาใกล้กัน
.เหมือน สวรรค์
.ประทานทิพย์จั่นทร์
.หลั่นมาพริ้วพรำ
.การ รักคุณ
.นี่บุญ หรือกรรม
.กรรมหรือเวร เน้นนำ
.ก็จำ ยอมช้ำ ใจตาย
ดนตรี.32.Bars..30..31.
32.การ พบคุณ
.นี่บุญ เหลือเกิน
.พาฉันเพลิน เจริญหูตา
.โฉม ไฉไล สดใส โสภา
.งามเยิ้มไป หยาดมา

.สะอางค์ค้างตา พาฝัน
.บุญ โอ้บุญ
.พาโลก หมุนมาใกล้กัน
.เหมือน สวรรค์
.ประทานทิพย์จั่นทร์
.หลั่นมาพริ้วพรำ
.การ รักคุณ
.นี่บุญ หรือกรรม
.กรรมหรือเวร เน้นนำ
.ก็จำ ยอมช้ำ ใจตาย.