บิดเบี้ยว

บิดเบี้ยว

เนื้อเพลง บิดเบี้ยว

ไม่รู้ทำอย่างไร เพื่อให้หัวใจ
กลับเป็นเหมือนเดิม เป็นเหมือนในวันนั้น
แค่ร่องรอยเพียงเล็กน้อย
ทำใจเราบิดเบี้ยวไป ไม่เหมือนเดิมต่อไป

โปรดเถิดหนา โปรดอย่าซ้ำเติม
หัวใจดวงนี้มันไม่เหมือนเดิม
มันบอบ มันช้ำระกำเหลือเกิน

โอ้ ใครหนอ ที่เขาทำร้ายใจเราเอาไว้
แล้วเขาคนนั้นรู้บ้างไหม ได้ทำให้ใจของใครเปลี่ยนไป

ไม่รู้ทำอย่างไร เพื่อให้หัวใจ
กลับเป็นเหมือนเดิม เป็นเหมือนในวันนั้น
แค่ร่องรอยเพียงเล็กน้อย
ทำใจเราบิดเบี้ยวไป ไม่เหมือนเดิมต่อไป
โอ้ ใครหนอ ที่เขาทำร้ายใจเราเอาไว้
อยากขอให้เขารู้เอาไว้ ได้ทำให้ใจของใครเปลี่ยนไป

ไม่รู้ทำอย่างไร เพื่อให้หัวใจ
กลับเป็นเหมือนเดิม เป็นเหมือนในวันนั้น
แค่ร่องรอยเพียงเล็กน้อย
ทำใจเราบิดเบี้ยวไป ไม่เหมือนเดิมต่อไป