บัวตอง

ฟังเพลง บัวตอง

https://youtube.com/watch?v=7bzhEbz0R9w

เนื้อเพลง บัวตอง

บัวตอง
วินัย พันธุรักษ์
ปรับปรุง โดย เสวิน
…น้องบัวตอง
ขวัญใจไอ้หนุ่มบ้านเฮา
ตอนเป็นละอ่อนนั้นเล่า
สองเฮาเกยเล่นต๋วยกั๋น
ปิ๊กไปปิ๊กมา
ขี่ควายไปตงตึงวัน
เกยเลี้ยงควายเฒ่าตวยกัน
ก่อนนั้นมันยังฝังหัว
แล้วเวลา
มันก็ผ่านมายืดยาว
บัวตองก็โตเป๋นสาว
อ้ายบ่าวเป็นหนุ่มเต็มตัว
เฮาเลยฮักกั๋น
จนคนเปิ้นฮู้กันทั่ว
อ้ายนั้นบ่หันแก่ตัว
บัวตองก็จึงหันใจ
แห่มบ่เมิน
มีอ้ายหนุ่มล่องกอง
มาแอ่วบ้านบัวตอง
ชวนน้องไปอยู่บ้านใต้
บ่เมินบ่นาน
บัวตองก็หนีอ้ายไป
หลงเชื่อกำหวานบ้านใต้
หัวใจอ้ายจึงหม่นหมอง
น้องบัวตอง
สั่งมาบ่กึดฮื้อดี
ว่าเฮาฮักกันหลายปี
มีทุกข์เฮาสุขตึงสอง
กึดมากึดไป
เป็นดีใคร่ไฮ้ใคร่ฮ้อง
คนงามที่ชื่อบัวตอง
ล่องกองไปไหนบ่ฮู้
ดนตรี…….
แห่มบ่เมิน
มีอ้ายหนุ่มล่องกอง
มาแอ่วบ้านบัวตอง
ชวนน้องไปอยู่บ้านใต้
บ่เมินบ่นาน
บัวตองก็หนีอ้ายไป
หลงเชื่อกำหวานบ้านใต้
หัวใจอ้ายจึงหม่นหมอง
น้องบัวตอง
สั่งมาบ่กึดฮื้อดี
ว่าเฮาฮักกันหลายปี
มีทุกข์เฮาสุขตึงสอง
กึดมากึดไป
เป็นดีใคร่ไฮ้ใคร่ฮ้อง
คนงามที่ชื่อบัวตอง
ล่องกองไปไหนบ่ฮู้
จบแล้วเน้อ