บักหำที่รัก

บักหำที่รัก

เนื้อเพลง บักหำที่รัก

…ดนตรี…..
…ถึงข่อยสิอายุแก่
แต่ ละกะมีหัวใจ
บักหำเจ้าสิว่าจังได๋
บักหำเจ้าสิว่าจังได๋
สน ไหม
สน ไหม
สน ใจสาวแก่
หำเอ้ย…
บ่ต้องฮึกต้องหยาก
หำเอ้ย…
บ่ต้องฮึกต้องหยาก
บ่ต้องลำบาก
สิฮักเจ้าถ้อแม่
พาอยู่อย่างสุขสบาย
บ่ต้องคึดหยังหลาย
คั่นได้…เมียแก่
บักหำสิบ่อึด บ่หยาก
บักหำสิบ่อึด บ่หยาก
บ่ต้องลำบาก
ถ้าอยู่นำแม่แก่
…ถึงข้อยสิอายุมาก
งานหน่อยงานหนัก
รับรองว่าแน่
เฮ้ดเวียกก้มๆ ยืนๆ
เมิดมื้อเมิดคืน
กะบ่นอนหงายแผ่
รับรองได้โลดบักหำ
รับรองได้โลดบักหำ
สิพานอนหัวค่ำ
กล่อมเจ้าปานแม่
….ลองแน…
ลองแน้…ลองแน
ลองแน…
ลองแน้…ลองแน
ลองเอาเมียแก่
เบิ่งดู๋บักหำ
รับรองว่าหำต้องชอบ
รับรองว่าหำต้องชอบ
เงินทองเป็นหอบ
สิยกให้บักหำ
ไผเว้าหำบ่ต้องไปแคร์
ไผเว้าหำบ่ต้องไปแคร์
มาเอาเมียแก่
บ่อึดเงินอึดคำ
มาเอาเมียแก่
บ่อึดเงินอึดคำ
…ดนตรี…..
…ถึงข่อยสิอายุมาก
งานหน่อยงานหนัก
รับรองว่าแน่
เฮ้ดเวียกก้มๆ ยืนๆ
เมิดมื้อเมิดคืน
กะบ่นอนหงายแผ่
รับรองได้โลดบักหำ
รับรองได้โลดบักหำ
สิพานอนหัวค่ำ
กล่อมเจ้าปานแม่
…ลองแน…
ลองแน้…ลองแน
ลองแน…
ลองแน้…ลองแน
ลองเอาเมียแก่
เบิ่งดู๋บักหำ
รับรองว่าหำต้องชอบ
รับรองว่าหำต้องชอบ
เงินทองเป็นหอบ
สิยกให้บักหำ
ไผเว้าหำบ่ต้องไปแคร์
ไผเว้าหำบ่ต้องไปแคร์
มาเอาเมียแก่
บ่อึดเงินอึดคำ
มาเอาเมียแก่
บ่อึดเงินอึดคำ