บอกฉัน

บอกฉัน

เนื้อเพลง บอกฉัน

คำร้อง: พลสันต์ พินิจคุณ

ทำนอง: พลสันต์ พินิจคุณ

เรียบเรียง: พลสันต์ พินิจคุณ

ก่อนเธอจะมา บอกเพียงว่าเธอไม่มีใคร

เเต่พอจะไปกลับจูงมือใครมาพูดลา

ก่อนเธอจะมาเริ่มต้นด้วยการบีบน้ำตา

แต่พอจะลากลับทำด้านชา มาพร้อมใคร

ก่อนจากไป อยากขอครั้งสุดท้าย

ให้เธอทำด้วยใจ ได้ไหมให้ฉันสักครั้ง

บอกฉันเธอนั้นมันเลว แหลกเหลวไปทั้งหัวใจ

ทำได้ไหมกล้าวเปิดใจหรือเปล่า หลอกฉันมาทุกเรื่องราว

บอกเขาให้รู้พร้อมกัน หากเธอนั้นกล้ายอมรับ

อาจทำให้ฉันเวทนา

ก่อนเธอจะมา บอกเพียงว่าเธอไม่มีใคร

เเต่พอจะไปกลับจูงมือใครมาพูดลา

ก่อนเธอจะมาเริ่มต้นด้วยการบีบน้ำตา

แต่พอจะลากลับทำด้านชา มาพร้อมใคร

ก่อนจากไป อยากขอครั้งสุดท้าย

ให้เธอทำด้วยใจ ได้ไหมให้ฉันสักครั้ง

บอกฉันเธอนั้นมันเลว แหลกเหลวไปทั้งหัวใจ

ทำได้ไหมกล้าวเปิดใจหรือเปล่า หลอกฉันมาทุกเรื่องราว

บอกเขาให้รู้พร้อมกัน หากเธอนั้นกล้ายอมรับ

อาจทำให้ฉันเวทนา

บอกฉันเธอนั้นมันเลว แหลกเหลวไปทั้งหัวใจ

ทำได้ไหมกล้าวเปิดใจหรือเปล่า หลอกฉันมาทุกเรื่องราว

บอกเขาให้รู้พร้อมกัน หากเธอนั้นกล้ายอมรับ

อาจทำให้ฉันเวทนา

บอกฉันเธอนั้นมันเลว แหลกเหลวไปทั้งหัวใจ

ทำได้ไหมกล้าวเปิดใจหรือเปล่า หลอกฉันมาทุกเรื่องราว

บอกเขาให้รู้พร้อมกัน หากเธอนั้นกล้ายอมรับ

อาจทำให้ฉันเวทนา