บวรวิทย์

เนื้อเพลง บวรวิทย์

เบื่อจริงจริงกับการนั่งยอง ๆ จ้องมองแต่ควันบุหรี่
เบื่อจริงจริงกับการสนทนา ฆ่าเวลาด้วยขวดวิสกี้
ตั้งคำถามโง่ ๆ เดิม ๆ ว่าเราจะเดินไปทางไหน
ตัดสินใจล้มตัวลงนอน ถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่เห็นต้องไป

โว๊ะโอโว๊ะโอ๊ะโอ อนาคตไม่มีใครหยั่งรู้
โว๊ะโอโว๊ะโอ๊ะโอ คนบางคนยังต้องพึ่งหมอดู
โว๊ะโอโว๊ะโอ๊ะโอ ไม่มีจริงหรอกสัจธรรม
โว๊ะโอโว๊ะโอ๊ะโอ รู้อย่างเดียวอีกามีสีดำ

อยากเปลือยกายวิ่งลงทะเล แล้วว่ายไปเพื่อให้หลุดพ้น
แต่ก็กลัว เพราะไม่มีใคร รอดชีวิตกลับมาได้สักคน
นั่งสมาธิใช้ปัญญา บำบัดความบ้าในจิตใจ
นั่งนานเกินเลยล้มตัวลงนอน อากาศร้อนแต่ก็อยากจุดไฟ

โว๊ะโอโว๊ะโอ๊ะโอ อนาคตไม่มีใครบอกเรา
โว๊ะโอโว๊ะโอ๊ะโอ แม้แต่เทวดายังต้องเดา
โว๊ะโอโว๊ะโอ๊ะโอ ไม่มีจริงหรอกปรัชญา
โว๊ะโอโว๊ะโอ๊ะโอ ท่องนะโมก่อนจะจิบสุรา

โว๊ะโอโว๊ะโอ๊ะโอ อนาคตไม่มีใครบอกเรา
โว๊ะโอโว๊ะโอ๊ะโอ แม้แต่เทวดายังต้องเดา
โว๊ะโอโว๊ะโอ๊ะโอ ไม่มีจริงหรอกปรัชญา
โว๊ะโอโว๊ะโอ๊ะโอ ท่องนะโมก่อนจะจิบสุรา

โว๊ะโอโว๊ะโอ๊ะโอ รู้อย่างไรจะมีวันพรุ่งนี้
โว๊ะโอโว๊ะโอ๊ะโอ เราอาจนอนไม่ตื่นอีกหลายปี
โว๊ะโอโว๊ะโอ๊ะโอ ไม่มีจริงหรอกเหตุและผล
โว๊ะโอโว๊ะโอ๊ะโอ บวรวิทย์บอกมา บอกมา ว่าเราแม่งก็คน