บรรเลง ครื้นเครง รื่นรมย์

บรรเลง ครื้นเครง รื่นรมย์

เนื้อเพลง บรรเลง ครื้นเครง รื่นรมย์

ดนตรี..18..Bars……..
…16…17…18
มีเรื่องราวมากมาย
เป็นหมื่นเป็นพัน
ให้ใจทุกข์ตรม
แต่ฉันไม่เคยนิยม
ให้จิตสับสน
กังวลหม่นหมอง
ทุกคนต่างดิ้นรน
เพื่อเสพสุขสม
อารมณ์หมายปอง
ใยเธอต้องเหลียวมอง
บางสิ่งโหดร้าย
ปล่อยมันเอาไว้
มา มาเถอะ มา
ยอดชายชาตรี
บรรเลงบทเพลงอันเร้าใจ
มา มาสิ มา
สาวงามทรามวัย
ออกมาโชว์ อ๊ะ โฮ้ โอ้ว
เรามาร้อง เล่นบรรเลง
ให้เป็นเสียงดนตรีครื้นเครง
ร่ำร้องเล่นบรรเลง
บทเพลงอันเร้าใจ
ออกมาร้องเล่นบรรเลง
ส่งผ่านเสียงไปยังครื้นเครง
ร่ำร้อง ร้องเพื่อเธอ
เพื่อเธอเสมอ
ดนตรี..5..Bars
3…4…5
ยามราตรีเงียบงัน
บางสิ่งบอกฉัน
ทำตามหัวใจ
ในทันใดก้าวไป
เริงร่าออกมาสนุกสนาน
มา มาเถอะ มา
ยอดชายชาตรี
บรรเลงบทเพลงอันเร้าใจ
มา มาสิ มา
สาวงามทรามวัย
ออกมาโชว์ อ๊ะ โฮ้ โอ้ว
เรามาร้อง เล่นบรรเลง
ให้เป็นเสียงดนตรีครื้นเครง
ร่ำร้องเล่นบรรเลง
บทเพลงอันเร้าใจ
ออกมาร้องเล่นบรรเลง
ส่งผ่านเสียงไปยังครื้นเครง
ร่ำร้อง ร้องเพื่อเธอ
เพื่อเธอเสมอ
ดนตรี..21..Bars
19…20…21
ออกมาร้องเล่นบรรเลง
ส่งผ่านเสียงไปยังครื้นเครง
ร่ำร้อง ร้องเพื่อเธอ
เพื่อเธอเสมอ
เรามาร้อง เล่นบรรเลง
ให้เป็นเสียงดนตรีครื้นเครง
ร่ำร้องเล่นบรรเลง
บทเพลงอันเร้าใจ
ออกมาร้องเล่นบรรเลง
ส่งผ่านเสียงไปยังครื้นเครง
ร่ำร้อง ร้องเพื่อเธอ
เพื่อเธอเสมอ