บทกวี

เนื้อเพลง บทกวี

บทกวีที่เคยอ่าน บทกวีที่ยังทรงจำยามนิทรา
บทกวีที่ทำให้มีน้ำตา
บทกวีที่ยังเก็บ บทกวีช่างซ่อนความจริงสิ่งที่เป็น
บทกวีที่ร้องแทนเราตอนที่เจ็บ
บทกวีช่วยเช็ดน้ำให้หายไป หายไป หายไป ให้หายไป

สิ่งที่จดบันทึก ฉันใช้แทนความรู้สึก
ครั้งเมื่อฉันจมลงลึก เมื่อเธอเดินผ่านไป
สิ่งที่จดและเขียน อาจซ่อนข้อความที่เรียบเรียง
อาจร้องไห้โดยไม่มีเสียง
ฉันทำได้เพียง อ่านและเขียนเรื่องเธอได้ขึ้นใจ

สิ่งที่จดบันทึก ฉันใช้แทนความรู้สึก
ครั้งเมื่อฉันจมลงลึก เมื่อเธอเดินผ่านไป
สิ่งที่จดและเขียน อาจซ่อนข้อความที่เรียบเรียง
อาจร้องไห้โดยไม่มีเสียง
ฉันทำได้เพียง อ่านและเขียนเรื่องเธอได้ขึ้นใจ

บทกวีในวันสุดท้าย บทกวีทวีความหมาย
บทกวียังคงไม่คลาย สลายในลมหายใจ
บทกวีในวันอ่อนล้า บทกวีในยามนิทรา
บทกวีในวันที่ฉันยังมีน้ำตา วันที่เธอจากไป