น้ำค้างในใจ

เนื้อเพลง น้ำค้างในใจ

กับบางวันวันที่ดูมันร้อนแรง
เหมือนมีเปลวเพลิงที่ลุกลาม
ให้เธอมองดูกิ่งใบพฤกษ์ไพร
ยังงดงามด้วยน้ำค้างพราว
ถ้ายามใดในจิตใจเธอร้อนเกิน
ท่ามกลางทางเดินที่ร้อนรน
ทุกข์ประดังจนเกินจะฝืนทน
ทั้งล้าและอ่อนแรงให้เธอรับรู้
ว่ามีน้ำค้างในใจเธอ
ที่อยู่ในใจเสมอทุกคืนทุกวัน
ดับไฟที่สุมจิตใจแรงร้อนในบางวัน
ให้มลายไปด้วยหยดน้ำ
น้ำค้างในใจเธอ
ไม่มีวันวันที่ใจจะร้อนเกิน
ไม่มีทางเดินที่ร้อนไป
เพราะเธอมีหยดหนึ่งน้ำค้างใจ
ที่ช่วยให้ฉ่ำเย็นให้เธอรับรู้
ว่ามีน้ำค้างในใจเธอ
ที่อยู่ในใจเสมอทุกคืนทุกวัน
ดับไฟที่สุมจิตใจแรงร้อนในบางวัน
ให้มลายไปด้วยหยดน้ำน้ำค้างในใจเธอ
ถ้ายามใดในจิตใจเธอร้อนเกิน
ท่ามกลางทางเดินที่ร้อนรน
ทุกข์ประดังจนเกินจะฝืนทน
ทั้งล้าและอ่อนแรงให้เธอรับรู้
ว่ามีน้ำค้างในใจเธอ
ที่อยู่ในใจเสมอทุกคืนทุกวัน
ดับไฟที่สุมจิตใจแรงร้อนในบางวัน
ให้มลายไปด้วยหยดน้ำ
ให้เธอรับรู้ว่ามีน้ำค้างในใจเธอ
ที่อยู่ในใจเสมอทุกคืนทุกวัน
ดับไฟที่สุมจิตใจแรงร้อนในบางวัน
ให้มลายไปด้วยหยดน้ำ
ให้เธอรับรู้ว่ามีน้ำค้างในใจเธอ
ที่อยู่ในใจเสมอทุกคืนทุกวัน
ดับไฟที่สุมจิตใจแรงร้อนในบางวัน
ให้มลายไปด้วยหยดน้ำ
ให้เธอรับรู้ว่ามีน้ำค้างในใจเธอ
ที่อยู่ในใจเสมอทุกคืนทุกวัน
ดับไฟที่สุมจิตใจแรงร้อนในบางวัน
ให้มลายไปด้วยหยดน้ำ
น้ำค้างในใจเธอ