น้องไม่คิดอะไร

น้องไม่คิดอะไร

เนื้อเพลง น้องไม่คิดอะไร

(น้อง–ไม่–คิด–อะไร)

เลี้ยงหมาล้างรถ แม้ว่าใช้ประชดก็ยังเต็มใจ
รักครับรับไว้ เธอให้ทำอะไรก็จะยอมทำ

ครั้งนี้คิดถึง จึงบอกความในใจพูดให้เธอฟัง
โดนเลยจังๆ เธอตอบมาห้าคำทำใหช้ำใจ
(น้อง–ไม่–คิด–อะไร)

เจออย่างนี้แล้วอึ้งเลย ไม่ต้องไปขอให้ใครแปล
พูดแรงอย่างนี้น้องไม่แฟร์ ไม่แคร์ความรักคนอื่นเลย

เป็นอันอึ้งเมื่อได้ยิน ข้าวปลาอาหารก็ไม่กิน
จะหลบไปไหนก็ได้ยิน ได้ยินเสียงเธอรอบทิศทาง
(น้อง–ไม่–คิด–อะไร)

ไม่คิดอะไร มีแต่คำห้าคำที่คอยตำใจ
หลอนๆงงๆ มันยังคงวนเวียนอยู่รอบทิศทาง
(น้อง–ไม่–คิด–อะไร)

เจออย่างนี้แล้วอึ้งเลย ไม่ต้องไปขอให้ใครแปล
พูดแรงอย่างนี้น้องไม่แฟร์ ไม่แคร์ความรักคนอื่นเลย

เป็นอันอึ้งเมื่อได้ยิน ข้าวปลาอาหารก็ไม่กิน
จะหลบไปไหนก็ได้ยิน ได้ยินเสียงเธอรอบทิศทาง
(น้อง–ไม่–คิด–อะไร)

เจออย่างนี้แล้วอึ้งเลย ไม่ต้องไปขอให้ใครแปล
พูดแรงอย่างนี้น้องไม่แฟร์ ไม่แคร์ความรักคนอื่นเลย

เป็นอันอึ้งเมื่อได้ยิน ข้าวปลาอาหารก็ไม่กิน
จะหลบไปไหนก็ได้ยิน ได้ยินเสียงเธอรอบทิศทาง
(น้อง–ไม่–คิด–อะไร)

(น้อง–ไม่–คิด–อะไร)

เจออย่างนี้แล้วอึ้งเลย ไม่ต้องไปขอให้ใครแปล
พูดแรงอย่างนี้น้องไม่แฟร์ ไม่แคร์ความรักคนอื่นเลย

เป็นอันอึ้งเมื่อได้ยิน ข้าวปลาอาหารก็ไม่กิน
จะหลบไปไหนก็ได้ยิน ได้ยินเสียงเธอรอบทิศทาง
(น้อง–ไม่–คิด–อะไร)

เจออย่างนี้แล้วอึ้งเลย ไม่ต้องไปขอให้ใครแปล
พูดแรงอย่างนี้น้องไม่แฟร์ ไม่แคร์ความรักคนอื่นเลย

เป็นอันอึ้งเมื่อได้ยิน ข้าวปลาอาหารก็ไม่กิน
จะหลบไปไหนก็ได้ยิน ได้ยินเสียงเธอรอบทิศทาง
(น้อง–ไม่–คิด–อะไร)