นิทานก่อนนอน

นิทานก่อนนอน

เนื้อเพลง นิทานก่อนนอน

ทำไมทุกค่ำ คืน
ทำไมต้องคอย รอ
รอโทรศัพท์อยู่ทุกวัน
แบบ นี้
ทำไมไม่รีบ นอน
ทำไมไม่ฝัน ดี
จะรอจะคอย ทำไม
.ก็แค่คำว่ารัก
ทุกคืนที่เขา บอกมา
อยู่รอฟังทุกวัน
ไม่ว่าจะดึกแค่ไหน
ก็แค่คำว่ารัก
ที่เขาพูดมาแต่ทำ ไม่ได้
ไม่ต่างกันเลย
ไม่ต่างกันเลย.
.แค่นิทานก่อนนอน
เขาเล่าให้เราหลับๆไป
แค่นิทานก่อนนอน
เรื่องเล่าที่เพียงแค่ปลอบใจ
ไม่เคยจะจริงสักที
ตื่นมาก็มีแต่ร้อง ไห้
แต่อยากจะฟัง ทุกคืน
ทำไมไม่รู้ ตัว
ทำไมไม่รู้ เลย
ที่ต้องนอนดึกอยู่ทุกคืน
แบบ นี้
ทำไมไม่เข้า ใจ
ทั้งทั้งที่รู้ ดี
แต่ยังจะรอ ทำไม
.ก็แค่คำว่ารัก
ทุกคืนที่เขา บอกมา
อยู่รอฟังทุกวัน
ไม่ว่าจะดึกแค่ไหน
ก็แค่คำว่ารัก
ที่เขาพูดมาแต่ทำ ไม่ได้
ไม่ต่างกันเลย
ไม่ต่างกันเลย.
.แค่นิทานก่อนนอน
เขาเล่าให้เราหลับๆไป
แค่นิทานก่อนนอน
เรื่องเล่าที่เพียงแค่ปลอบใจ
ไม่เคยจะจริงสักที
ตื่นมาก็มีแต่ร้อง ไห้
แต่อยากจะฟัง ทุกคืน
….ดนตรี…
แค่นิทานก่อนนอน
เขาเล่าให้เราหลับๆไป
แค่นิทานก่อนนอน
เรื่องเล่าที่เพียงแค่ปลอบใจ
ไม่เคยจะจริงสักที
ตื่นมาก็มีแต่ร้อง ไห้
แต่อยากจะฟัง ทุกคืน
แต่อยากจะฟัง ทุกคืน