นำจอบผัว

นำจอบผัว

เนื้อเพลง นำจอบผัว

พอแต่ได้ยินข่าว
ผัวของเฮาชาวบ้านนินทา
คนละเขาลือเขาส่า
บักเฒ่านั่นหนา
ไปหามักล่ำสาว
เฮาต้องจอบต้องซอม
ผิดกลิ่นน้ำหอม
โชยมาหย่าวๆ
คันละมันเป็นคือข่าว
ระวังบักเฒ่ามึงต้องเจอดี
…..
ลองตี้คันเป็นคือเว้า
รับรองว่าบักเฒ่า
มึงต้องเจอดี
อยู่กันสู้ทุกข์สู้ยาก
พอลืมตาอ้าปาก
ได้แล้วสิหนี
ไปหาของน้อยของใหญ่
ไปหาของน้อยของใหญ่
คั่นแม่จับได้มึงต้องโดนตี
เงินทองเซียงหน้าเซียงหลัง
เงินทองเซียงหน้าเซียงหลัง
จั๊กมันเป็นอีหยัง
หลบพุ้นหลบพี่
ซอมเบิ่งเป็นพ่อว่อแพ่แว่
ซอมเบิ่งเป็นพ่อว่อแพ่แว่
คั่นนอกใจอีแก่
มึงต้องเป็นผี
คั่นนอกใจอีแก่
มึงต้องเป็นผี
……
ย่านมันคือเขาเว้า
ผัวของเฮา
กะบ่น่าเซื่อใจ
เบิ่งละเพิ่นซื้อเสื้อใส่
เสื่อกะใหม่กางเกงกะใหม่
ฮ้ายกว่าพวกสตริง
ทรงผมซิ่งยุคทันสมัย
เห็นแล้วกะบ่น่าเซื่อใจ
เฮาต้องไป
ตามจอบตามซอม
…..
บ่ยอมต้องนำต้องจอบ
ต้องฮู้คำตอบให้ได้มื่อนี่
จั่งได๋ต้องจอบให้ฮู้
มันไปบ้านหมู่ของมันอีหลี
หรือว่าไปบ้านผู้สาว
คือเป็นฟ้าวๆหลบๆ ลี่ๆ
รองเท้ามันกะใส่ผิดข้าง
รองเท้ามันกะใส่ผิดข้าง
ออกทางหน้าต่าง
งวกพุ่นงวกพี่
คั่นเป็นคือคำเขาส่า
คั่นเป็นคือคำเขาส่า
บักเฒ่านี่หนา
มึงต้องเป็นผี
บักเฒ่านี่หนา
มึงต้องเป็นผี
….ดนตรี…..
ย่านมันคือเขาเว้า
ผัวของเฮา
กะบ่น่าเซื่อใจ
เบิ่งละเพิ่นซื้อเสื้อใส่
เสื่อกะใหม่กางเกงกะใหม่
ฮ้ายกว่าพวกสตริง
ทรงผมซิ่งยุคทันสมัย
เห็นแล้วกะบ่น่าเซื่อใจ
เฮาต้องไป
ตามจอบตามซอม
…..
บ่ยอมต้องนำต้องจอบ
ต้องฮู้คำตอบให้ได้มื่อนี่
จั่งได๋ต้องจอบให้ฮู้
มันไปบ้านหมู่ของมันอีหลี
หรือว่าไปบ้านผู้สาว
คือเป็นฟ้าวๆหลบๆ ลี่ๆ
รองเท้ามันกะใส่ผิดข้าง
รองเท้ามันกะใส่ผิดข้าง
ออกทางหน้าต่าง
งวกพุ่นงวกพี่
คั่นเป็นคือคำเขาส่า
คั่นเป็นคือคำเขาส่า
บักเฒ่านี่หนา
มึงต้องเป็นผี
บักเฒ่านี่หนา
มึงต้องเป็นผี