นางในฝัน

นางในฝัน

เนื้อเพลง นางในฝัน

…….(ดนตรี)……..
มอง มาเห็น ตัวเธอ
คนนี้แหละเออ
ที่เจอในฝัน
ตา ไม่มี หลอกฉัน
ยิ่งพิศยิ่งมั่น ที่ฝันตรึงใจ
มอง รูปโฉม โนมพรรณ
ช่างคล้ายคลึงกัน
ไม่ผิดอะไร
มอง ไม่ว่า แห่งไหน
ตรึงใจ ติดตา..
ยิ่งพิศ พิศ พิศ ไป
ฉัน จำได้ ใจ ตรึงตา
เมื่อยามยิ้มมองมา
เหมือน ดังว่า คนเดียวกัน
เออ จะพิศ ยังไง
ยิ่งชัดเจนใจ ไม่ใช่เสกสรร
เธอ กับคน ที่ฝัน
เหมือนกัน แน่ใจ
…….(ดนตรี)…….
เมื่อคืน ได้ฝัน ถึงเธอ
วันนี้มาเจอ เออแปลกอะไร
เออ ชะรอย เทพไท
นำชักมาให้ เอาไว้ครองกัน
ไม่ เคยเห็น กันมา
ไฉนวิญญา อุตส่าห์ไปฝัน
เหมือน ไม่มี ผิดผัน
เหมือนกัน หนักหนา..
แต่คิด คิด คิดดู
คง เป็นคู่ ครองกันมา
เทพจึง ชักนำพา
เหมือน ดังว่า ดลใจกัน..
เออ ถ้าแม้น เทวา
นำชักเธอมา ให้อยู่คู่กัน
จง ดลใจ ให้ฝัน
เห็นกัน อีกคืน..