นับ 1 ถึง 3

นับ 1 ถึง 3

เนื้อเพลง นับ 1 ถึง 3

1 2 3

ใครๆ ก็รู้ว่าเราคบกัน เมื่อปีก่อน ใครๆ ก็รู้ว่าเราชอบกัน

ใครๆ ก็รู้ว่าเราคบกัน ได้ปีกว่า ใครๆ ก็รู้ว่าเรารักกัน

เธอทิ้งไป เธอปากแข็ง เธอทิ้งไป ช่างใจร้าย ไม่ยอมรับความจริงสักครั้ง

นับ 1 ถึง 3 เธอต้องบอกฉันนะว่าเธอคิดยังไง

นับ 1 ถึง 3 เธอต้องบอกฉันความจริงข้างในหัวใจ

นับ 1 ถึง 3 เธอต้องบอกฉันนะว่าเธอรักใคร

นับ 1 ถึง 3 เธอไม่บอกฉันมาฉันก็คงเสียใจ

เธอจำได้ไหมว่าเราคบกัน เมื่อปีก่อน เธอจำได้ไหมว่าเราชอบกัน

เธอจำได้ไหมว่าเราคบกัน ได้ปีกว่า เธอจำได้ไหมว่าเรารักกัน

เธอทิ้งไป เธอปากแข็ง เธอทิ้งไป ช่างใจร้าย ไม่ยอมรับความจริงสักครั้ง

นับ 1 ถึง 3 เธอต้องบอกฉันนะว่าเธอคิดยังไง

นับ 1 ถึง 3 เธอต้องบอกฉันความจริงข้างในหัวใจ

นับ 1 ถึง 3 เธอต้องบอกฉันนะว่าเธอรักใคร

นับ 1 ถึง 3 เธอไม่บอกฉันมาฉันก็คงเสียใจ

เธอทิ้งไป เธอปากแข็ง เธอทิ้งไป ช่างใจร้าย ไม่ยอมรับความจริงสักครั้ง

นับ 1 ถึง 3 เธอต้องบอกฉันนะว่าเธอคิดยังไง

นับ 1 ถึง 3 เธอต้องบอกฉันความจริงข้างในหัวใจ

นับ 1 ถึง 3 เธอต้องบอกฉันนะว่าเธอรักใคร

นับ 1 ถึง 3 เธอไม่บอกฉันมาฉันก็คงเสียใจ

นับ 1 ถึง 3 เธอต้องบอกฉันนะว่าเธอคิดยังไง

นับ 1 ถึง 3 เธอต้องบอกฉันความจริงข้างในหัวใจ

นับ 1 ถึง 3 เธอต้องบอกฉันนะว่าเธอรักใคร

นับ 1 ถึง 3 เธอไม่บอกฉันมาฉันก็คงเสียใจ