นัดสุดท้าย

นัดสุดท้าย

เนื้อเพลง นัดสุดท้าย

เธอเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่าง
ไม่มีอะไรที่เหมือนเดิม
เธอไม่รักฉัน เลยคิดอยากจบๆ กันไป

คำพูดจาฟังดูแปลก
ไม่เป็นอย่างเคยที่พูดกัน
คำที่หวานๆ วันนี้ก็กลับจืดเต็มที

ก็รู้เวลาใกล้หมดลง
ก็รู้ว่าเธอต้องจากกันไป
ไม่อาจเปลี่ยนใจเธอ

แค่อยากนัดมาเจอกับเธอครั้งสุดท้าย
อยากใช้เวลานิดเดียวที่มี
(นิดเดียว นิดเดียว)
ได้ทำอย่างที่เคย (อย่างที่เคย)

แค่อยากเห็นผู้หญิงที่รักครั้งสุดท้าย
ให้รู้ว่ารักละยังหวังดี
(ยังหวังดี ยังหวังดี)
และยังจะรักเธอ (รักเธอ) ตลอดไป

คนอยากไปใจแทบขาด
จะเอาอะไรไปขวางกัน
คำว่ารักนั้น วันนี้ไม่อาจเปลี่ยนความจริง

คำพูดจาฟังดูแปลก
ไม่เป็นอย่างเคยที่พูดกัน
คำที่หวานๆ วันนี้ก็กลับจืดเต็มที

ก็รู้เวลาใกล้หมดลง
ก็รู้ว่าเธอต้องจากกันไป
ไม่อาจเปลี่ยนใจเธอ

แค่อยากนัดมาเจอกับเธอครั้งสุดท้าย
อยากใช้เวลานิดเดียวที่มี
(นิดเดียว นิดเดียว)
ได้ทำอย่างที่เคย (อย่างที่เคย)

แค่อยากเห็นผู้หญิงที่รักครั้งสุดท้าย
ให้รู้ว่ารักละยังหวังดี
(ยังหวังดี ยังหวังดี)
และยังจะรักเธอ (รักเธอ) ตลอดไป

อะไรก็เปลี่ยนเธอไม่ได้
(อะไรก็เปลี่ยนเธอไม่ได้)
บางสิ่งไม่อาจจะรั้งได้
(บางสิ่งไม่อาจจะรั้งได้)
นั่นก็คือ หัวใจ.. ของเธอ

แค่อยากนัดมาเจอกับเธอครั้งสุดท้าย
อยากใช้เวลานิดเดียวที่มี
(นิดเดียว นิดเดียว)
ได้ทำอย่างที่เคย (อย่างที่เคย)

แค่อยากเห็นผู้หญิงที่รักครั้งสุดท้าย
ให้รู้ว่ารักละยังหวังดี
(ยังหวังดี ยังหวังดี)
และยังจะรักเธอ (รักเธอ) ตลอดไป