นักร้องประกวด

นักร้องประกวด

เนื้อเพลง นักร้องประกวด

ครุ่นคิดมานาน
ก่อนฉันตกลงปลงใจ
เข้าสู่กรุงไกล
ไปเสี่ยงโชคชะตา
ถอยคงไม่ได้
แม่ฉันเป็นหนี้ท่วมนา
ตัดสินใจเดินหน้า
เข้ามาประกวดร้อง เพลง
.นั่งรถเตรียมใจ
จุดหมาย ชุมทางเสียงทอง
อยากเป็นนักร้อง
งาน ถนัดตัวเอง
หนทางข้างหน้า
ดีร้าย ฉันไม่หวั่นเกรง
ตกลงกับตัวเอง
จะร้องเพลงเก็บเงินไถ่นา
.ฝัน จะเป็นนักร้องน้องใหม่
ขอพรเทพไท้
ไหว้องค์พระสยามเทวา
วอน ท่านกรรมการทั่วหน้า
พระพิฆเนศเจ้าขา
ลูกตั้งใจมาเป็นศิลปิน
.ลูกขอบนบาน
หากฝัน เป็นจริงเมื่อไร
จะรีบกลับไป ไถ่ โฉนดที่ดิน
วันนี้แล้วแม่ ชนะก็คงมีกิน
ยืนหัวใจโรยริน
ฟังผลตัดสิน จากกรรมการ
ลูกขอบนบาน
หากฝัน เป็นจริงเมื่อไร
จะรีบกลับไป ไถ่ โฉนดที่ดิน
วันนี้แล้วแม่ ชนะก็คงมีกิน
ยืนหัวใจโรยริน
ฟังผลตัดสิน จากกรรมการ