นกเขาไพร

นกเขาไพร

เนื้อเพลง นกเขาไพร

…ดนตรี.8.Bars..6…7…
8.ญ.เสียงๆใครนั่น.กู่เรียกฉัน
.หรือใครกัน ยู่ฮู้ฮู..ยู่อู้ฮู
.ช.เสียงรักเรียกอยู่
.บอกให้รู้.ว่าพี่เอง.ยู้ฮู.ยู้ฮู
.ญ.ฟัง.ฟังดูน่าเบื่อนัก
.อะไรก็เรื่องรัก
.รักรักไม่เอ็นดู
.ช.โถตัวพี่จนไร้คู่
.ปากป้อง.ร้องกู่เพราะคู่ไม่มี
.ญ.เสียง.เสียงกอไผ่
.ถูกลมไหว.คล้ายเสียงซอ
.อ้ออี๋ออ.อ้ออี๋ออ
.ช.เสียง.เสียงใจพี่
.นี่แหละหนอ
.ดังกว่าซอ อี๋.อี..อี่.อี
.ญ.เสียง.ซอ.ดังฟังไกล
.แต่ใจไฉนมี
.ช.เสียง.เสียงทรวงอก
.เสียดใจสี.ฟังให้ดีเสียง
.อู้.อู้.อี่.อู
.ญ.นก.นกเขานั่น
.แน่ะมันขัน.ขันคูๆ
.จู้ฮุกกรู.จู้ฮุกกรู
.ช.เหมือนเสียงใจพี่
.ที่ครวญคู.จู้ฮุกกุ๊ก
.จู้ฮุกกรู.จู้ฮุกกรู
.ญ.ฟัง.ฟังไปไม่แน่นอน
.มีคำที่หลอกหลอน
.บางตอนที่ใจคู
.ช.หัวใจพี่ปองน้องอยู่
.คร่ำครวญหวนกู่
.ขันคูไม่วาย
.ญ.รักแล้วกลัวป่น
.หม่นใจหมอง.ร้องโอยโอย.
.โอ้ยโอ๋ยโอย.โอ้ยโอ้ยโอย
.ช.รักน้องยิ่งใหญ่
.ใช่ขโมย.ใจอย่าโอย
.จะโอ๊ยทำไมกัน.จะโอ๊ยทำไม
.ญ.นก.เขาไพร.ตัวเปรียว
.อยู่เดียวเถอะนะชาย
.ช.นกเขาใจเปลี่ยว
.อยู่เดียวดาย
.จนแก่ตายไร้คู่.จู้ฮุกกรู
…ดนตรี.32.Bars.30..31..
32.ญ.นก.นกเขานั่น
.แน่ะมันขัน.ขันคูๆ
.จู้ฮุกกรู.จู้ฮุกกรู
.ช.เหมือนเสียงใจพี่
.ที่ครวญคู.จู้ฮุกกุ๊ก
.จู้ฮุกกรู.จู้ฮุกกรู
.ญ.ฟัง.ฟังไปไม่แน่นอน
.มีคำที่หลอกหลอน
.บางตอนที่ใจคู
.ช.หัวใจพี่ปองน้องอยู่
.คร่ำครวญหวนกู่

.ขันคูไม่วาย
.ญ.รักแล้วกลัวป่น
.หม่นใจหมอง.ร้องโอยโอย.
.โอ้ยโอ้ยโอย.โอ้ยโอ้ยโอย
.ช.รักน้องยิ่งใหญ่
.ใช่ขโมย.ใจอย่าโอย
.จะโอ๊ยทำไมเล่า.จะโอ๊ยทำไม
.ญ.นก.เขาไพร.ตัวเปรียว
.อยู่เดียวเถอะนะชาย
.ช.นกเขาใจเปลี่ยว
.อยู่เดียวดาย
.จนแก่ตายไร้คู่.จู้ฮุกกรู