นกสีชมพู

นกสีชมพู

เนื้อเพลง นกสีชมพู

..ดนตรี.4.Bars…3..4..
ญ.โน่น เจ้านก สี ชมพู
.น่าดู เที่ยวเพลิน ชมสวน
.โผ ตามกิ่ง
.มะปรางค์ ลำดวน
.แน่ะ มันหวน บินตามคู่มัน
ช.โผ มาเจอ คู่ชม น่ารัก
.มันก็ทัก แล้วมันก็พร่ำ
.มันพรอดคำ
.แล้วมัน ก็ชื่น ฉ่ำ กัน
.เหมือนดัง เรานั่น ไงเธอ
ญ.โอ้ เจ้านก สี ชมพู
.ชื่นชู คู่มัน เสมอ
ช.เฝ้า บำเรอ ดังฉันบำเรอ
ญ.พอ–ใจเธอ แล้วจืดจางไป
.มิ สดใส ดังมันชื่น
ช.คอย ดูไป ฉันใจ ยั่งยืน
.ยั่งยืน กว่ามัน ชื่นชม
.จะฝัง อารมณ์
.ชื่นชม เกินนกใด
ญ.มันมองดู ตากัน
.มัน สำคัญ สุขสันต์เพียงไหน
ดนตรี.4.Bars…..3.4.
ช.ดังเรามอง ดูใจ
.มองฤทัย รักให้ แน่นอน
ดนตรี.4.Bars…..3.4.
ญ.มันเอียงคอ เมียงมอง
.มันร้อง เหมือนฉัน อาทร
ช.มันมองเชิง วิงวอน
.ดัง ฉันวอน คอยชื่น แก้มเธอ
ญ.ดัง ฉันวอน
.เพียรอ้อน ออดเธอ
พ.ดังฉัน วอนเพียรอ้อน
.ออดเธอ
ญ.โอ้นกน้อย โอ้นกน้อย
.เจ้าทำฉันพลอย ละเมอ
.พี่มองเธอ พี่มองเธอ
.พี่ยัง ละเมอ เจียนตาย
ญ.โอ้นกน้อย โอ้นกน้อย
.เจ้าทำ ฉันพลอย ละอาย
ช.อย่ามัวอาย อย่ามัวอาย
.ต้องเอาไว้ลาย เกินมัน

ดนตรี.6.Bars…..5.6.
ญ.มันจู๋ มันจี๋กัน
.มันจุ๊บ มันจิ๊บกัน
ช.น่าขัน ดั่งฉัน เธอชื่น
ญ.มันจุ๋ง มันจิ๋งกัน
ช.ประจ๋อ ประแจ๋กัน
พ.เช่นฉัน เธอนั้น ชมชื่น….