ท้อไม่แท้

ท้อไม่แท้

เนื้อเพลง ท้อไม่แท้

ดนตรี 9 Bars..7…
8…9. ให้รู้ ไปว่ามัน จะตาย
ให้รู้ไปชีวิต จะพัง
เมื่อทุกข์ มันเข้ามา ประดัง
จะทน ทนเพื่อวัน ที่ดีกว่า
เกิดเป็นคน จะพ้นทุกข์ ได้อย่างไร
ชั่วแหละดี คงเป็นฟ้า ที่ ให้ มา
ต้องขอบคุณ ที่ฟ้านั้น ช่างเมตตา
ส่ง อะไร ลงมา ให้ทดลอง
หาก เป็นคราว ที่เคราะห์–ร้าย
ก็ จะยอม ทนทุกอย่าง
ก็รับ–กรรม ทุกอย่าง–ไป
หาก เวลาแห่ง เคราะห์ร้าย
วันที่เรา ต้องร้องไห้
เป็น เพียงการทดลอง ความอดทน
ก็พร้อม ที่จะทน สู้ต่อไป
ดนตรี 5 Bars..3…
4…5. ที่ท้อ มันก็เลย ไม่แท้
ที่แท้ มันก็ท้อ ไม่นาน
ที่ร้าย ต้องกลับดี สักวัน
กัดฟัน ทนต่อไป เพื่อวันใหม่
เกิดเป็นคน จะพ้นทุกข์ ได้อย่างไร
ชั่วแหละดี คงเป็นฟ้า ที่ ให้ มา
ต้องขอบคุณ ที่ฟ้านั้น ช่างเมตตา
ส่ง อะไร ลงมา ให้ทดลอง
หาก เป็นคราว ที่เคราะห์–ร้าย
ก็ จะยอม ทนทุกอย่าง
ก็รับ–กรรม ทุกอย่าง–ไป
หาก เวลาแห่ง เคราะห์ร้าย
วันที่เรา ต้องร้องไห้
เป็น เพียงการทดลอง ความอดทน
ก็พร้อม ที่จะทน สู้ต่อไป
ดนตรี 14 Bars..12…
13…14.. (ส่งอะไร ลงมา ให้ทดลอง)
หาก เป็นคราว ที่เคราะห์–ร้าย
ก็ จะยอม ทนทุกอย่าง
ก็รับ–กรรม ทุกอย่าง–ไป
หาก เวลาแห่ง เคราะห์ร้าย
วันที่เรา ต้องร้องไห้
เป็น เพียงการทดลอง ความอดทน
(จาก ฟากฟ้า)
หาก เป็นคราว ที่เคราะห์–ร้าย
ก็ จะยอม ทนทุกอย่าง
ก็รับ–กรรม ทุกอย่าง–ไป
หาก เวลาแห่ง เคราะห์ร้าย
วันที่เรา ต้องร้องไห้
เป็น เพียงการทดลอง ความอดทน
(จาก ฟากฟ้า)