ทุกอย่างจะเหมือนเดิม

ทุกอย่างจะเหมือนเดิม

เนื้อเพลง ทุกอย่างจะเหมือนเดิม

นึกถึงวันที่รู้จัก นึกถึงวันที่พบกัน
กว่าสองเราจะผูกพัน มันไม่ใช่ง่ายดาย
ฉันพูดจาไม่ค่อยเก่ง เขียนข้อความไม่ค่อยเป็น
ให้นึกคำสวย ๆ ก็ยากเย็น คล้ายจะไม่เอาไหน

แต่ทุก ๆ อย่างตอนนี้ นั้นดลบันดาลให้พูดไป
จะบอกและขอสัญญา ด้วยคำธรรมดาจากหัวใจ

จะมีแต่คนนี้ (และไม่คิดมองใคร)
จะมีแต่เธอนั้น (แม้ว่าจะนานเพียง)
มีเธอและมีฉัน (จะรักและคู่เคียงกันไป)
ตลอดชีวิตและลมหายใจ
จะมีแต่คนนี้ (ที่ยิ้มและหัวเราะด้วยกัน)
จะมีแต่เธอนั้น (จับมือในวันที่เศร้าใจ)
และไม่ว่านานเท่าไหร่ ทุกอย่างจะเหมือนเดิม

นึกถึงวันที่พ้นผ่าน เรื่องของเราช่างมากมาย
พบและเจอจนผูกพัน ต่อกันช่างมีความหมาย

แต่ทุก ๆ อย่างตอนนี้ นั้นดลบันดาลให้พูดไป
จะบอกและขอสัญญา ด้วยคำธรรมดาจากหัวใจ

จะมีแต่คนนี้ (และไม่คิดมองใคร)
จะมีแต่เธอนั้น (แม้ว่าจะนานเพียง)
มีเธอและมีฉัน (จะรักและคู่เคียงกันไป)
ตลอดชีวิตและลมหายใจ
จะมีแต่คนนี้ (ที่ยิ้มและหัวเราะด้วยกัน)
จะมีแต่เธอนั้น (จับมือในวันที่เศร้าใจ)
และไม่ว่านานเท่าไหร่ ทุกอย่างจะเหมือนเดิม

ฉันคิดว่าไม่ช้าเกินไปใช่ไหม
ที่เขียนเพลงนี้มาบอก ว่าเราจะมีกันตลอดไป

จะมีแต่คนนี้ (และไม่คิดมองใคร)
จะมีแต่เธอนั้น (แม้ว่าจะนานเพียง)
มีเธอและมีฉัน (จะรักและคู่เคียงกันไป)
ตลอดชีวิตและลมหายใจ
จะมีแต่คนนี้ (ที่ยิ้มและหัวเราะด้วยกัน)
จะมีแต่เธอนั้น (จับมือในวันที่เศร้าใจ)
และไม่ว่านานเท่าไหร่ ทุกอย่างจะเหมือนเดิม

ทุกอย่างจะเหมือนเดิม