ทุกลมหายใจ

ทุกลมหายใจ

ฟังเพลง ทุกลมหายใจ

เนื้อเพลง ทุกลมหายใจ

เริ่มจากวัน
ที่ฉัน และเธอ
ได้เจอะเจอ แหละบอก รักกัน
ช่างสุดแสน หวาน
ช่วงเวลา ที่แสนดี มีให้กัน
กัน…
พร่ำรำพัน ว่าฉัน รักเธอ
จะมั่นคง ในสัญญา
อย่างนี้เรื่อย ไป
จะรักเพียง เธอ ผู้เดียว
เดียว…
จะไม่ลืม ในถ้อยคำ
ที่เธอ เคยบอกฉัน
ว่าเรา จะรักกัน ตลอดไป
สัญ ญาว่าจะรัก กัน
ฉัน เธอต่างเข้าใจ
รัก เธอตลอดไป
เพราะ ว่าใจ เป็นของเธอ
ตั้งแต่เธอ
ได้เดิน เข้ามา
ได้นำพา แต่สิ่ง ที่ดี
มาสู่หัว ใจ
อย่างไม่เคยมี ใคร
เหมือนเธอ
เธอ…
โอ้ความรัก ที่แสน งดงาม
ตราบวันตาย ขอเพียง ได้เจอ
สักครั้งเดียว
ทุกสิ่งเปลี่ยน ไป ด้วยรัก
จะไม่ลืม ในถ้อยคำ
ที่เธอ เคยบอกฉัน
ว่าเรา จะรักกัน ตลอดไป
สัญ ญาว่าจะรัก กัน
ฉัน เธอต่างเข้าใจ
รัก เธอตลอดไป
เพราะ ว่าใจ เป็นของเธอ
สัญ ญาว่าจะรัก กัน
ฉัน เธอต่างเข้าใจ
รัก เธอตลอดไป
เพราะ ว่าใจ เป็นของเธอ
ไม่ว่าเธอ จะอยู่ ที่ใด
ก็ยัง ส่งใจ ไปถึง
รักจึงติดตรึง
อยู่กับเธอ ทุกลมหาย ใจ
รักจึงติดตรึง
อยู่กับเธอ ทุกลมหาย ใจ
โอ โอ๊