ทุกครั้งที่หลับตา ทุกเวลาที่หายใจ

ทุกครั้งที่หลับตา ทุกเวลาที่หายใจ

ฟังเพลง ทุกครั้งที่หลับตา ทุกเวลาที่หายใจ

เนื้อเพลง ทุกครั้งที่หลับตา ทุกเวลาที่หายใจ

ถึงแม้เราจบวัน ฝันไป
แต่ยังมีเธอ
ในใจไม่คิดเปลี่ยน
ถึงแม้ว่าโลกนี้ จะหมุนเวียน
ฉันนั้นยังเหมือนเดิม

ถึงแม้จะจบวัน ของเรา
เธอจะมีเขา มีใครก็แล้วแต่
ถึงแม้เธอไม่เคย มาเหลียวแล
ฉันนั้นยังเหมือนเดิม.

ไม่ได้คิดถึง
ทุกครั้งที่หลับตา
แต่คิดถึงทุกเวลา ที่หายใจ
คนๆเดิม ถึงวันนี้ยังห่วงใย
เข้าใจไหม ว่าฉันรัก เธอเสมอ

ถึงแม้จะจบวัน ของเรา
เธอจะมีเขา มีใครก็แล้วแต่
ถึงแม้เธอไม่เคย มาเหลียวแล
ฉันนั้นยังเหมือนเดิม.

ไม่ได้คิดถึง
ทุกครั้งที่หลับตา
แต่คิดถึงทุกเวลา ที่หายใจ
คนๆเดิม ถึงวันนี้ยังห่วงใย
เข้าใจไหม ว่าฉันรัก เธอเสมอ
เพราะคนหนึ่ง อยู่ในใจ
ของคนหนึ่ง เก็บ ไว้
ไม่ เคยจะลืม

ไม่ได้คิดถึง
ทุกครั้งที่หลับตา
แต่คิดถึงทุกเวลา ที่หายใจ
คนๆเดิม ถึงวันนี้ยังห่วงใย
เข้าใจไหม ว่าฉันรัก เธอเสมอ