ที่ระบาย

ที่ระบาย

เนื้อเพลง ที่ระบาย

เศร้าใจจริง ๆ ที่ได้เห็นว่าเธอต้องเดินไปจากเขา
กี่ทีกี่ครั้งก็แบบนี้ สุดท้ายต้องเดินมาหาเรา

พอฝนตก เธอก็มา พอฝนซา เธอก็ไป และทิ้งฉันไว้

บอกเธอบอกมาทำใจให้กล้า ๆ หน่อย
ให้ฉันได้รู้ให้ได้เข้าใจ เธอเห็นฉันเป็นอะไร
เป็นแค่ที่ระบาย แค่ให้เธอสบายหัวใจ

เตือนเธอกี่ทีก็ไม่ฟัง ก็ยังจะกลับไปเขา
ส่วนฉันคนนี้ไม่เคยมอง ไม่เคยเห็น มันน่าเศร้า

พอฝนตก เธอก็มา พอฝนซา เธอก็ไป และทิ้งฉันเอาไว้
แม้ทั้ง ๆ ที่เธอรู้ว่าฉันรักเธอมากกว่าใคร

บอกเธอบอกมาทำใจให้กล้า ๆ หน่อย
ให้ฉันได้รู้ให้ได้เข้าใจ เธอเห็นฉันเป็นอะไร
เป็นแค่ที่ระบาย แค่ให้เธอสบายหัวใจ

บอกเธอบอกมาทำใจให้กล้า ๆ หน่อย
ให้ฉันได้รู้ให้ได้เข้าใจ เธอเห็นฉันเป็นอะไร
เป็นแค่ที่ระบาย แค่ให้เธอสบายหัวใจ