ทิ้งฉันไว้

ทิ้งฉันไว้

ฟังเพลง ทิ้งฉันไว้

เนื้อเพลง ทิ้งฉันไว้

เจ็บและจำกับความรัก เจ็บและช้ำนั้นเกินกว่าจะกล่าวคำอธิบาย
เกิดแนวทางที่หัวใจ อยู่ไปได้โดยไม่มีเธอ

* แต่เธอก็คืนกลับมาหา กลับมาย้อนเวลาให้เหมือนก่อน
และแววตาช่างเว้าวอน บอกให้เดินเคียงข้างกันไป

ฉันต้องช้ำก็เพราะใคร ต้องหลงให้ใครจนใจอ่อน
ฉันต้องขอพักหัวใจ เก็บไว้ให้ใจได้พักผ่อน

( ทิ้งฉันไว้ตรงนั้น ) ทิ้งฉันไว้ที่ตรงนั้น ( ทิ้งฉันไว้ตรงนั้น ) ไม่พร้อมให้ใครเดินเข้ามา
( ทิ้งฉันไว้ตรงนั้น ) ทิ้งฉันไว้ที่ตรงนั้น ( ทิ้งฉันไว้ตรงนั้น ) ไม่พร้อมให้ใครเดินเข้ามา

( ซ้ำ * )

ฉันต้องช้ำก็เพราะใคร ต้องหลงให้ใครจนใจอ่อน
ฉันต้องขอพักหัวใจ จากนี้ไม่ยอมให้ใครหลอก

( ซ้ำ ** )

*** ( ทิ้งฉันไว้ตรงนั้น ) ทิ้งฉันไว้ที่ตรงนั้น ( ทิ้งฉันไว้ตรงนั้น ) ไม่พร้อมให้ใครเดินเข้ามา
( ทิ้งฉันไว้ตรงนั้น ) ทิ้งฉันไว้ที่ตรงนั้น ( ทิ้งฉันไว้ตรงนั้น ) อย่าหวนกลับคืนมาหา

( ซ้ำ *** )