ทำไม

เนื้อเพลง ทำไม

ดนตรี 9 Bars..8…
9… สิ่งเดียว ที่ฉัน ไม่มี
คือสิ่งเดียว ที่เขา นั้นมี
มันจึงทำให้เธอ ยิ่งห่าง–ไป
ก็คือ ความรัก จากเธอ
ที่ผ่านมา ไม่รัก ฉันเลย
ความจริงใจนั้นเธอ ไม่ต้อง–การ
เพิ่งรู้ และเข้าใจ
ว่าเธอ ยังผูกพันธ์
เขาคนที่ทิ้งเธอ ไปตั้งนาน
เขาเหมือน กำแพง
กั้นฉัน ให้ห่าง–เธอ
รักฉันจึงไม่ซึม ไม่ผ่าน–ไป
ฉันนี้ เจ็บปวด แม้รัก เธอ เท่าไร
มันยังไม่ สำคัญ ใช่ไหม
ทำไม ไม่ลืม เมื่อเขา ลืมเธอ
เป็นคนที่ทำเธอ เสียใจ
รู้ไหม คนหนึ่ง ที่รัก เพียงเธอ
เธอไม่เห็นใจเลย ทำไม
ดนตรี 8 Bars..7…
8… เขาเหมือน กำแพง
กั้นฉัน ให้ห่าง–เธอ
รักฉันจึงไม่ซึม ไม่ผ่าน–ไป
ฉันนี้ เจ็บปวด แม้รัก เธอ เท่าไร
มันยังไม่ สำคัญ ใช่ไหม
ทำไม ไม่ลืม เมื่อเขา ลืมเธอ
เป็นคนที่ทำเธอ เสียใจ
รู้ไหม คนหนึ่ง ที่รัก เพียงเธอ
เธอไม่เห็นใจเลย ทำไม