ทาง

ทาง

เนื้อเพลง ทาง

ดนตรี..16..Bars……..
…14…15…16
ก้าวเดินตามผู้คนมากมาย
ช่างปลอดภัย
ใช้เส้นทางที่เขากำหนด
เห็นว่าดี
ทางที่เดินดูคล้ายคำสั่ง
ไม่อยากไป
เลือกชีวิตให้ใครลิขิต
ชีวิตเธอ
ทำต่อไป ไม่เป็นไร
ใครมองอย่าใส่ใจ
ถ้าเธอต้องการ
แม้อาจจะแสนเหนื่อย
แต่เป็นหนทางเธอเลือกเอง
เจอกับความจริง
ที่ไม่ง่ายดาย
มองจากตรงนั้น
ฉันเห็นแสงสว่าง
อยู่ในใจ เฮอเฮ้อ
ดนตรี..8..Bars
6…7…8
แม้บางคำที่ทำให้เธอ
ต้องเจ็บใจ
ก็แม้บางคนที่ทำให้เธอ
ต้องช้ำใจ
ทำต่อไป ไม่เป็นไร
ใครมองอย่าใส่ใจ
ถ้าเธอต้องการ
แม้อาจจะแสนเหนื่อย
แต่เป็นหนทางเธอเลือกเอง
เจอกับความจริง
ที่ไม่ง่ายดาย
มองจากตรงนั้น
ฉันเห็นแสงสว่าง
อยู่ในใจ เฮอเฮ้อ
ดนตรี..18..Bars
16…17…18
ทำต่อไป ไม่เป็นไร
ใครมองอย่าใส่ใจ
ถ้าเธอต้องการ
แม้อาจจะแสนเหนื่อย
แต่เป็นหนทางเธอเลือกเอง
เจอกับความจริง
ที่ไม่ง่ายดาย
มองจากตรงนั้น
ฉันเห็นแสงสว่าง
อยู่ในใจ เฮอเฮ้อเฮอ
เฮ้อเฮอ เฮ้อเฮอ