ทางลัดของคนรอ

ทางลัดของคนรอ

ฟังเพลง ทางลัดของคนรอ

เนื้อเพลง ทางลัดของคนรอ

เจอความคิดถึงของฉัน
นอนหนาวที่นอกหน้าต่าง
ช่วยเก็บไปนอนข้างข้าง
ห่มผ้าให้บ้างได้ไหม
เมื่อจุดหมายสองใจเรานั้น
ต้องผ่านวันที่รอแสนไกล
เทียวบอกย้ำถ้อยคำถามไถ่
เธอหวั่นไหว
หรือมั่นในสัญญา
รูปคู่เคยถ่ายเก็บไว้
เมื่อครั้งสองใจเคียงกัน
ยังถูกเรียกมาใช้งาน
บ่อยครั้งจากทางสายตา
ในยามที่ไม่มีสัญญา
ตอบรับจากเลขหมาย
เคยโทรมา
กระดาษใจเธอ
ที่จดคำสัญญา
ไกลตา
ห่วงข้อความจะเปลี่ยนผัน
จึงต้องใช้ทางลัดของคนรอ
ที่มีชื่อย่อว่าความคิดถึง
ส่งข้อความ
จากใจเหงาดวงหนึ่ง
ไปถึงเธอคนเดิมในฝัน
หนึ่งวันนับได้พันกว่านาที
กับใจนี้
หนึ่งนาทีเหมือนล้านวัน
การรอที่นานแสนนาน
จะเป็นจริงดังฝันได้เมื่อไร
หากเธอสบตากับแสงดาว
ได้รู้สึกเหงา
จากอะไรบางอย่าง
ในยามที่การเคียงข้าง
ของเราคือสิ่งที่ขาดหาย
ก็อยากให้รู้ว่าฉัน
ไม่ต่างกันกับเธอเท่าไหร่
ร้อยทะเลหมื่นภูผานาไร่
ยังส่งใจข้ามไปห่วงใยกัน

จึงต้องใช้ทางลัดของคนรอ
ที่มีชื่อย่อว่าความคิดถึง
ส่งข้อความ
จากใจเหงาดวงหนึ่ง
ไปถึงเธอคนเดิมในฝัน
หนึ่งวันนับได้พันกว่านาที
กับใจนี้
หนึ่งนาทีเหมือนล้านวัน
การรอที่นานแสนนาน
จะเป็นจริงดังฝันได้เมื่อไร
การรอที่นานแสนนาน
จะเป็นจริงดังฝันได้เมื่อไร