ถ้าหากจะรักใครใหม่อีกครั้ง

ถ้าหากจะรักใครใหม่อีกครั้ง

เนื้อเพลง ถ้าหากจะรักใครใหม่อีกครั้ง

อะไร ที่ทำ ให้มาพบ เธอ
อะไร จากเธอ
ที่ทำ ให้ใจ ไหวหวั่น
ตั้งแต่วันนั้น ที่เราพบ กัน
ไม่มี แม้สักคืน
ไม่เคย แม้สักวัน
ที่ฉัน ไม่คิด ถึงเธอ
.ทั้งที่บอกตัว เอง
ว่าจะไม่รัก ใคร
จากวันนั้น
เจ็บแล้วไม่มีครั้ง ใหม่
.แต่กลับเปิดใจให้เธอเข้า มา
แค่เพียงสบตา
ทำไม หัวใจ ต้องสั่น
อะไร ที่ทำ ให้เราใกล้ กัน
ยิ่งนานยิ่งผูกพัน
กี่วันที่ผ่านไป
ไม่เคย มีใคร เหมือนเธอ
.ถ้าหากจะรัก ใครใหม่อีกครั้ง
ฉันคงจะต้อง รักเธอ
ถึงแม้ไม่รู้
ว่ามัน จะเป็นเช่น ไร
ไม่มีเหตุผล ที่จะไม่รัก
ไม่มี คำตอบให้ ใจ
ที่เคยคิด จะไม่รักใคร
แต่ก็ห้าม ตัวเอง ไม่ไหว
ไม่ให้รัก เธอ
ถ้าหากจะรัก ใครใหม่อีกครั้ง
ฉันคงจะต้อง รักเธอ
ถึงแม้ไม่รู้
ว่ามัน จะเป็นเช่น ไร
ไม่มีเหตุผล ที่จะไม่รัก
ไม่มี คำตอบให้ ใจ
ที่เคยคิด จะไม่รักใคร
แต่ก็ห้าม ตัวเอง ไม่ไหว
และหากจะรัก ใครใหม่อีกครั้ง
ฉันคงจะต้อง รักเธอ
ถึงแม้ไม่รู้
ว่ามัน จะเป็นเช่น ไร
ไม่มีเหตุผล ที่จะไม่รัก
ไม่มี คำตอบให้ ใจ
ที่เคยคิด จะไม่รักใคร
แต่ก็ห้าม ตัวเอง ไม่ไหว
ไม่ให้รัก เธอ
.ที่เคยคิด จะไม่รักใคร
แต่ก็ห้าม ตัวเอง ไม่ไหว
..ไม่ให้ รัก เธอ