ถ้ารู้ว่าแพ้ (จะไม่เปิดแชทแกดูเลย)

ถ้ารู้ว่าแพ้ (จะไม่เปิดแชทแกดูเลย)

ฟังเพลง ถ้ารู้ว่าแพ้ (จะไม่เปิดแชทแกดูเลย)

เนื้อเพลง ถ้ารู้ว่าแพ้ (จะไม่เปิดแชทแกดูเลย)

ที่วันนี้มันเสียใจไม่ใช่ที่เธอทักมา
แต่เสียใจที่เวลามันไม่ช่วยอะไร
เคยคิดว่ายังไหว เข้าใจวันนี้
กี่หมื่นกี่พันนาที ยังไม่พอให้ลืมเธอได้เลย

ก็ในวันนั้นที่เธอบอกฉันว่าไม่รักกัน
ยังจำได้ดีว่าเจ็บเพียงใดแทบยืนไม่ไหวไร้เรี่ยวแรง
เธอให้ลืมเรื่องเรา เธอบอกให้ฉันเข้าใจ

* แต่ฉันก็ทำ และพยายามทุกๆอย่าง
เพื่อลืมว่าเคยรักเธอแค่ไหน แล้วปล่อยตัวเองได้เริ่มใหม่
จนเกือบจะดีแล้ว แต่เธอกลับมาทักทาย
เหมือนไม่มีอะไร

** ที่วันนี้มันเสียใจไม่ใช่ที่เธอทักมา
แต่เสียใจที่เวลามันไม่ช่วยอะไร
ก็คิดว่ายังไหว มันคงไม่เป็นไร
แต่สุดท้ายวันนี้เหมือนต้องเริ่มใหม่
เกลียดตัวเองที่ยังอ่อนแออย่างนี้
เกลียดที่มันไม่เกลียดเธอสักที
เกลียดที่พึ่งได้รู้ เข้าใจวันนี้กี่หมื่นกี่พันนาทีไม่พอให้ลืมเธอได้เลย

พยายามไม่ไปไม่กินไม่เดินไม่มอง
ไม่ว่าตรงไหนที่เราเคยไปสองคน
ก็รู้ว่าดูไม่มีเหตุผลที่ฉันต้องทำอย่างนั้น
แค่เพียงต้องการลืมใครสักคน

* แต่ฉันก็ทำ และพยายามทุกๆอย่าง
เพื่อลืมว่าเคยรักเธอแค่ไหน แล้วปล่อยตัวเองได้เริ่มใหม่
จนเกือบจะดีแล้ว แต่เธอกลับมาทักทาย
เหมือนไม่มีอะไร

** ที่วันนี้มันเสียใจไม่ใช่ที่เธอทักมา
แต่เสียใจที่เวลามันไม่ช่วยอะไร
ก็คิดว่ายังไหว มันคงไม่เป็นไร
แต่สุดท้ายวันนี้เหมือนต้องเริ่มใหม่
เกลียดตัวเองที่ยังอ่อนแออย่างนี้
เกลียดที่มันไม่เกลียดเธอสักที
เกลียดที่พึ่งได้รู้ เข้าใจวันนี้กี่หมื่นกี่พันนาทีไม่พอให้ลืมเธอได้เลย

** ที่วันนี้มันเสียใจไม่ใช่ที่เธอทักมา
แต่เสียใจที่เวลามันไม่ช่วยอะไร
ก็คิดว่ายังไหว มันคงไม่เป็นไร
แต่สุดท้ายวันนี้เหมือนต้องเริ่มใหม่
เกลียดตัวเองที่ยังอ่อนแออย่างนี้
เกลียดที่มันไม่เกลียดเธอสักที
เกลียดที่พึ่งได้รู้ เข้าใจวันนี้กี่หมื่นกี่พันนาทีไม่พอให้ลืมเธอได้เลย