ถามใจ

ถามใจ

เนื้อเพลง ถามใจ

วันเวลาและความสับสน ทำใครบางคนให้เปลี่ยนผันไป
นานเหลือเกินที่เราได้เคยรู้จัก
มันคืออารมณ์หรือว่าเหตุผล ที่ทำให้คนต้องเดินแยกไป
คนละทางจนเหมือนไม่เคยรู้จัก

หากว่าเธอยังคงสงสัย เพราะเหตุใดที่เราต้องไกล
พยายามจะใกล้แค่ไหน แต่มีสิ่งหนึ่งหายไป

อยากให้เธอถามใจ แค่เพียงเธอถามใจเธอดู
เผื่อเธอจะรู้ว่าเธอยังมีกันอยู่หรือเปล่า

แม้เคยรักกันขนาดไหน แต่ความห่างไกลก็ทำให้หลงทาง
นานเหลือเกินกว่าเราจะหาทางออก

ถ้าหากว่าเธอยังคงสงสัย เพราะเหตุใดที่เราต้องไกล
พยายามให้ใกล้แค่ไหน แต่มีสิ่งหนึ่งหายไป

อยากให้เธอถามใจ แค่เพียงเธอถามใจเธอดู
เธอก็จะรู้ว่าเธอยังมีฉันอยู่หรือเปล่า

เธอได้ทำให้เราเลือนหายไป และเธอได้ทำให้ใจฉันสลาย

อยากให้เธอถามใจ แค่เพียงเธอถามใจเธอดู
เธอก็จะรู้ว่าเธอไม่มีฉันอยู่อีกแล้ว

อยากให้เธอถามใจ แค่เพียงเธอถามใจเธอดู
เธอก็จะรู้ว่าเธอไม่มีฉันอยู่อีกแล้ว