ต้องทำได้

ต้องทำได้

ฟังเพลง ต้องทำได้

เนื้อเพลง ต้องทำได้

จำต้องจาก บ้านมา
จำต้องลา แสนไกล
มีแค่ตัว หัวใจ
สั่งให้ไป ให้อดทน.

แม้อากาศ หนาวเหน็บ
ถึงจะเจ็บ เข้ากระดูก
แม้ถ้อยคำ เขาดูถูก
มันเสียดแทง ที่จิตใจ
.แต่ฉันต้องไป ต้องไปให้ถึง
แม้ต้องแลกกับสิ่ง ที่ฉันมีอยู่
ลึกๆข้างใน ที่ใครไม่รู้
ชีวิตยังอยู่ ฉันรู้ต้องทำได้.

แม้จะห่วง แสนห่วง
แม้จะห่าง แสนไมล์
ขอแค่เธอ เข้าใจ
ว่ารักเธอ ไม่เปลี่ยนแปลง

แต่ฉันต้องไป ต้องไปให้ถึง
แม้ต้องแลกกับสิ่ง ที่ฉันมีอยู่
ลึกๆข้างใน ที่ใครไม่รู้
ชีวิตยังอยู่ ฉันรู้ต้องทำได้.
.แม้จะห่วง แสนห่วง
แม้จะห่าง แสนไมล์
ขอแค่เธอ เข้าใจ
ว่ารักเธอ ไม่เปลี่ยนแปลง

แต่ฉันต้องไป ต้องไปให้ถึง
แม้ต้องแลกกับสิ่ง ที่ฉันมีอยู่
ลึกๆข้างใน ที่ใครไม่รู้
ชีวิตยังอยู่ ฉันรู้ต้องทำได้

แต่ฉันต้องไป ต้องไปให้ถึง
แม้ต้องแลกกับสิ่ง ที่ฉันมีอยู่
ลึกๆข้างใน ที่ใครไม่รู้
ชีวิตยังอยู่ ฉันรู้ ต้องทำได้
ชีวิตยังอยู่ ฉันรู้ ต้องทำได้
ใจมันรู้อยู่ มันรู้ ว่าไม่ง่าย
แต่ชีวิตยังอยู่ ฉันรู้ ต้องทำได้
แม้คิดถึงเธอ
และคิดถึงเมืองไทย
คิดถึงทั้งเธอ
และคิดถึงเมืองไทย
คิดถึงทั้งเธอ
และคิดถึงเมืองไทย