ต้องการอะไรจากฉัน

ต้องการอะไรจากฉัน

เนื้อเพลง ต้องการอะไรจากฉัน

ดนตรี..4..Bars………..
Say what you want
You tell me what you want
อะฮ้า อะฮ้า อะฮ้า
เย้ เย้ เย
เห็นว่าเธอนั้นมอง
ก็เอาแต่มองก็เอาแต่มอง
ก็เอ๊ะเอ๊ะคิดยังไง
เห็นมาด้อมด้อมมองมอง
มีอะไรแน่แน่เลย
มีอะไรแน่แน่เลย
มีซัมธิงแน่แน่เลย
ฉันรู้นะเธอ
Say what you want
You tell me what you want
Say what you want
You tell me what you want
ต้องการอะไรอะไร
จากฉันรึเธอ
ต้องการอะไรอะไร
จากฉันรึไง
ต้องการอะไรอะไร
จากฉันรึเธอ
ต้องการอะไรอะไรอะไร
อะไรอะไรก็พูดเลย
Say what you want
You tell me what you want
You know what you want
come on and tell me now
อะฮ้า อะฮ้า อะฮ้า
เย้ เย้ เย
เธอจะชวนฉันไป
ไปกินอะไรพอดีฉันอิ่ม
ก็รึจะเที่ยวกลางคืน
ฉันเองก็ง่วงพอดี
มีอะไรก็ว่ามามีอะไรก็ว่ามา
มีซัมธิงก็ว่ามา
ก็ว่ามาเลย
อะฮ้า อะฮ้า อะฮ้า
เย้ เย้ เย
ต้องการอะไรอะไร
จากฉันรึเธอ
ต้องการอะไรอะไร
จากฉันรึไง
ต้องการอะไรอะไร
จากฉันรึเธอ
ต้องการอะไรอะไรอะไร
อะไรอะไรก็พูดเลย
Say what you want
You tell me what you want
You know what you want
come on and tell me now
i know theres something
goin on
just tell me right now
theres something no you mind
dont think i‘m blind
let‘s get it on now
don‘t waste no time
ต้องการอะไรอะไร
จากฉันรึเธอ
ต้องการอะไรอะไร
จากฉันรึไง
ต้องการอะไรอะไร
จากฉันรึเธอ
ต้องการอะไรอะไร
อะไรอะไรอะไร
ต้องการอะไรอะไร
จากฉันรึเธอ
ต้องการอะไรอะไร
จากฉันรึไง
ต้องการอะไรอะไร
จากฉันรึเธอ
ต้องการอะไรอะไร
อะไรอะไรอะไรก็พูดเลย
Say what you want
You tell me what you want
You know what you want
come on and tell me now
Say what you want
You tell me what you want
You know what you want
come on and tell me now
เย้ เย้ เย