ติ๊ดชึ่ง

ติ๊ดชึ่ง

เนื้อเพลง ติ๊ดชึ่ง

..Every
Everybody
shake shake shake
your body
shakin to
the left now
shakin to
the right now
Every
Everybody
shake shake shake
your body
shakin to
the left now
shakin to
the right now
ดึงดึ่งดึ้งดึ้งจ๊ะ ดึ้งดึง
ดึงดึ่งดึ้งจ๊ะ ดึ้งดึง
ดึงดึ่งดึ้งจ๊ะ
ดึ้งดึง ดึงดึงดึง
สะลึมสะลือ
มัวแต่งัว มัวแต่เงีย
ท่าทาง จะไม่คึก จะไม่คัก
ที ตอนให้เฮ ตอนให้ฮา
ก็ไม่มา แล้วเธอ
ทำเป็นยึก ทำเป็นยัก
ก็แค่อยากมาชวน
ไม่ได้กวน ใจเธอ
แบบว่าอยากให้มา ด้วยกัน
ดึงดึ่งดึ้งดึ้งจ๊ะ ดึ้งดึง
ดึงดึ่งดึ้งจ๊ะ ดึ้งดึง
ดึงดึ่งดึ้งจ๊ะ
ดึ้งดึงดึงดึงดึง
มัว เอาแต่เอียง เอาแต่อาย
เป็นอะไร ต้ายตาย
ไม่ต้องอาย เข้ามานะ
รอ ก็แต่เธอ รอแต่เธอ
ถ้าไม่เจอ แล้วมัน
คงจะเซ็ง เลยอะนะ
แต่งแบบไทยๆ
หรือว่าโก อินเตอร์
อยากสนุกกับเธอ
รอแค่เธอมาตีดี่ดิ๊ด
ติ้ดชึ่งติ๊ดติ๊ดตะลิ้ดติ๊ดชึ่ง
ดึ่งดึ๊งดึ๊งจ๊ะอะดึ้งดึ่ง
ติ๊ดติ๊ดตะลิ้ดติ๊ดชึ่ง
ขยับอีกนิดมาติ้ดชึ่ง
ติ๊ดติ๊ดตะลิ้ดติ๊ดชึ่ง
ดึ่งดึ๊งดึ๊งจ๊ะอะดึ้งดึ่ง
ติ๊ดติ๊ดตะลิ้ดติ๊ดชึ่ง
ขยับอีกนิดแล้วติ๊ดชึ่ง
….ดนตรี…..
มัว เอาแต่เอียง เอาแต่อาย
เป็นอะไร ต้ายตาย
ไม่ต้องอาย เข้ามานะ
รอ ก็แต่เธอ รอแต่เธอ
ถ้าไม่เจอ แล้วมัน
คงจะเซ็ง เลยอะนะ
แต่งแบบไทยๆ
หรือว่าโก อินเตอร์
อยากสนุกกับเธอ
รอแค่เธอมาตีดี่ดิ๊ด
ติ้ดชึ่งติ๊ดติ๊ดตะลิ้ดติ๊ดชึ่ง
ดึ่งดึ๊งดึ๊งจ๊ะอะดึ้งดึ่ง
ติ๊ดติ๊ดตะลิ้ดติ๊ดชึ่ง
ขยับอีกนิดมาติ้ดชึ่ง
ติ๊ดติ๊ดตะลิ้ดติ๊ดชึ่ง
ดึ่งดึ๊งดึ๊งจ๊ะอะดึ้งดึ่ง
ติ๊ดติ๊ดตะลิ้ดติ๊ดชึ่ง
ขยับอีกนิดแล้วติ๊ดชึ่ง
ติ๊ดติ๊ดตะลิ้ดติ๊ดชึ่ง
ดึ่งดึ๊งดึ๊งจ๊ะอะดึ้งดึ่ง
ติ๊ดติ๊ดตะลิ้ดติ๊ดชึ่ง
ขยับอีกนิดมาติ้ดชึ่ง
ติ๊ดติ๊ดตะลิ้ดติ๊ดชึ่ง
ดึ่งดึ๊งดึ๊งจ๊ะอะดึ้งดึ่ง
ติ๊ดติ๊ดตะลิ้ดติ๊ดชึ่ง
ขยับอีกนิดแล้วติ๊ด
Lady
Yeh
Move your body
moving
Lady
Yeh
let me hear You
four three two one
Yeh
All–right–stop
what you are doing
Give–it all up move
to the rythm
MymanMy
D.J‘s fear
me–and my boy
come here with no–fear
So chrck It down
break it down
sittin non stop
Won‘t let you down
Move it on
Let‘s the party Starts
and here‘s
What you”re here for
แต่งแบบไทยๆ
หรือว่าโกอินเตอร์
อยากสนุกกับเธอ
รอแค่เธอมาตีดี่ดิ๊ด
ติ้ดชึ่งติ๊ดติ๊ดตะลิ้ดติ๊ดชึ่ง
ดึ่งดึ๊งดึ๊งจ๊ะอะดึ้งดึ่ง
ติ๊ดติ๊ดตะลิ้ดติ๊ดชึ่ง
ขยับอีกนิดมาติ้ดชึ่ง
ติ๊ดติ๊ดตะลิ้ดติ๊ดชึ่ง
ดึ่งดึ๊งดึ๊งจ๊ะอะดึ้งดึ่ง
ติ๊ดติ๊ดตะลิ้ดติ๊ดชึ่ง
ขยับอีกนิดแล้วติ๊ดชึ่ง
ติ๊ดติ๊ดตะลิ้ดติ๊ดชึ่ง
ดึ่งดึ๊งดึ๊งจ๊ะอะดึ้งดึ่ง
ติ๊ดติ๊ดตะลิ้ดติ๊ดชึ่ง
ขยับอีกนิดมาติ้ดชึ่ง
ติ๊ดติ๊ดตะลิ้ดติ๊ดชึ่ง
ดึ่งดึ๊งดึ๊งจ๊ะอะดึ้งดึ่ง
ติ๊ดติ๊ดตะลิ้ดติ๊ดชึ่ง
ขยับอีกนิดแล้วติ๊ดชึ่ง