ตลุงสากล

เนื้อเพลง ตลุงสากล

…ดนตรี.4.Bars.2…3…
4…โหน่งเน้ง.โหน่งแกละ
.นี่แหละเสียงเพลงชาวใต้
.ตลุง.เป็นของคนไทย
.มาแปรเปลี่ยนไป.เป็นสากล
.ฉิ่งฉับ กรับโหม่ง
.เท่งมง.ฆ้องกลองมาปน
.บรรเลง.เพลงสากล
.คิดค้น.เต้นรำแบบใหม่
..ดนตรี.2.Bars.1…
2…อ่อ.ฮองเอ้ย.พวกเรา
.เสียงเพลงตลุง.เย้ายวนใจ
…ดนตรี.2.Bars.1…
2…ช่วยกันเผยแพร่ไป.ให้โลกชม
.เพลงเอ้ยชาวใต้
.คนไทย.นี้ควรนิยม
.ฝรั่งไทย.มาได้เริงรมย์
.ชื่นชม.ตลุงสากล
..ดนตรี.4.Bars.2…3…
4…โหน่งเน้ง.โหน่งแกละ
.นี่แหละเสียงเพลงชาวใต้
.ตลุง.เป็นของคนไทย
.มาแปรเปลี่ยนไป.เป็นสากล
.ฉิ่งฉับ.กรับโหม่ง
.เท่งมง.ฆ้องกลองมาปน
.บรรเลง.เพลงสากล
.คิดค้น.เต้นรำแบบใหม่
..ดนตรี.2.Bars.1…
2…อ่อ.ฮองเอ้ย.พวกเรา
.เสียงเพลงตลุง.เย้ายวนใจ
…ดนตรี.2.Bars.1…
2…ช่วยกันเผยแพร่ไป.ให้โลกชม
.เพลงเอ้ย.ชาวใต้
.คนไทย.นี้ควรนิยม
.ฝรั่งไทย.มาได้เริงรมย์
.ชื่นชม.ตลุงสากล

…ดนตรี.6.Bars.4…5…
6….อ่อ.อองเอ้ย.พวกเรา
.เสียงเพลงตลุงเย้า.ยวนใจ
..ดนตรี.2.Bars.1…
2…ช่วยกันเผยแพร่ไป
.ให้โลกชม
.เพลงเอ้ย.ชาวใต้
.คนไทย.นี้ควรนิยม
.ฝรั่งไทย.มาได้เริงรมย์
.ชื่นชม.ตลุงสากล…