ตราบาป

เนื้อเพลง ตราบาป

ดนตรี 4 Bars..2…3…
4….ในชีวิตจริงของหญิงคนหนึ่ง
ที่ถูกตรึงไว้ด้วยตราบาป ตราบชีวี
มีอาถรรพ์ สัมพันธ์รักสร้างราคี
ร้าวรานชีวี คนแล้วคนเล่า
รอวันหวังใจหาใครคนหนึ่ง
ฝากใจกาย ไว้เป็นที่พึ่งอยู่เคียงเขา
จนชีวิต ร่วงโรยใกล้ดับอับเฉา
คนแล้วคนเล่า ถมเศร้าทับทรวง
ชีวิตเศร้าเศร้า อยู่ในเงามืดชาชิน
ช่างเถิดวันหนึ่งคงจะสิ้น
ร่างกลบดินแล้วคงสิ้นห่วง
ยังเฉิดไฉไล ยังคอยดูใจของคนหลอกลวง
ไปให้สุดแดนสรวง ต่ำสุดห้วงโลกันต์
ในชีวิตจริงของหญิงคนเศร้า
ไม่มีเขาและใครที่เฝ้าผูกพัน
ไม่มีน้ำตา ไม่มีคำว่า รักเท่าชีวัน
รอยยิ้มที่ดูเย้ยหยัน
โลกขวางกั้นเธอไว้อีกทาง
ดนตรี 7 Bars..5…6…
7..ชีวิตเศร้าเศร้า อยู่ในเงามืดชาชิน
ช่างเถิดวันหนึ่งคงจะสิ้น
ร่างกลบดินแล้วคงสิ้นห่วง
ยังเฉิดไฉไล ยังคอยดูใจของคนหลอกลวง
ไปให้สุดแดนสรวง ต่ำสุดห้วงโลกันต์
ในชีวิตจริงของหญิงคนเศร้า
ไม่มีเขาและใครที่เฝ้าผูกพัน
ไม่มีน้ำตา ไม่มีคำว่า รักเท่าชีวัน
รอยยิ้มที่ดูเย้ยหยัน
โลกขวางกั้นเธอไว้อีกทาง