ตบตา

ตบตา

เนื้อเพลง ตบตา

..ดนตรี….
ฉันรู้ว่าวันนี้ ฉันรู้ว่าจากนี้
ฉันนั้นเข้าใจดี
วันนี้เธอไม่เหลือใจ
ฉันรู้ว่าตัวฉัน
นั้นไม่มีความหมาย
ฉันรู้ว่าสายไป
ที่จะดึงรั้งเธอให้ย้อนมา…
ต้องทนให้เป็นอย่างนี้
อีกนานเท่าไหร่
และต้องรอให้เธอกลับมา
อีกนานสักแค่ไหน
ก็รักฉันมีแต่เธอ
ให้เธอ จนหมดใจ
แต่เธอก็ทำฉันได้ ลงคอ…
อย่าตบตาฉันอีกเลย
ถ้าวันนี้เธอไม่มีใจ
อย่ากอดฉัน ไว้อย่างนี้
ก็เธอรู้ดีว่ารักใคร
ไม่ให้ฉันคนนี้ได้ยืนอยู่
คนเดียวไม่เหลือใคร
พรุ่งนี้จะเป็นจะตาย
คงไม่มีความหมาย
ให้เธอมาสนใจ…
..ดนตรี….
ฝืนไว้ก็แค่นั้น รั้งไว้ก็แค่นี้
เหตุผลที่เคยมี
วันนี้ต้องขอทำใจ
ให้พ้นไปจากเธอ
ไม่ว่าจะวันไหน
ฉันรู้ว่าสายไป
ที่จะดึงรั้งเธอให้ย้อนมา…
ต้องทนให้เป็นอย่างนี้
อีกนานเท่าไหร่
และต้องรอให้เธอกลับมา
อีกนานสักแค่ไหน
ก็รักฉันมีแต่เธอ
ให้เธอ จนหมดใจ
แต่เธอก็ทำฉันได้ ลงคอ…
อย่าตบตาฉันอีกเลย
ถ้าวันนี้เธอไม่มีใจ
อย่ากอดฉัน ไว้อย่างนี้
ก็เธอรู้ดีว่ารักใคร
ไม่ให้ฉันคนนี้ได้ยืนอยู่
คนเดียวไม่เหลือใคร
พรุ่งนี้จะเป็นจะตาย
คงไม่มีความหมาย
แค่อย่าตบตาฉันอีกเลย
ถ้าวันนี้เธอไม่มีใจ
อย่ากอดฉัน ไว้อย่างนี้
ก็เธอรู้ดีว่ารักใคร
ไม่ให้ฉันคนนี้ได้ยืนอยู่
คนเดียวไม่เหลือใคร
พรุ่งนี้จะเป็นจะตาย
ก็คงไม่มีความหมาย
ให้เธอมาสนใจ…