ดูดูดู รองเท้าหน้าห้อง

ดูดูดู รองเท้าหน้าห้อง

เนื้อเพลง ดูดูดู รองเท้าหน้าห้อง

ญ.]มา มามามามามามามาดู
มามามามามามามาดู
อะไรอยู่ในห้องเช่า
อยากรู้ต้องตามมาดู
อะไรอยู่ในห้องเช่า
อยากรู้ต้องตามมาดู
ช.]ประตูห้องเช่า
มีรองเท้าสองคู่เคียงกัน
คู่หนึ่งนั้น
เป็นรองเท้าเธอ พี่จำได้ดี
อีกคู่หนึ่ง
ไม่เคยเห็นเลยก่อนนี้
แปลกใจอะไรกันนี่
หน้าห้องน้องมีรองเท้าผู้ชาย
.ของพี่นั้นมันเบอร์เก้า
ส่วนของเขาน่ะมันเบอร์สิบ
ใครน่ะมาเข้าห้องผิด
ไม่อยากคิด ให้มันบั่นทอน
พี่เป็น คนออกค่าเช่า
แต่ว่าเขา น่ะมาอยู่นอน
ปิดประตูล็อคกลอน
แน่นอนต้องมีอะไร
ญ.]อะไร อะไรอยู่ในห้องเช่า
ช.]หรือใครกันเล่า
ลืมรองเท้าไว้หน้าห้องเธอ
แค่ดูเบอร์
ก็รู้ว่าคนสวมหุ่นเท่าไร
ยินเสียงร้องอย่า
จ๊ะจ๋าลอยจากข้างใน
แอบฟังจนแน่แก่ใจ
น้องมีชายแนบในห้องนอน
.ของพี่นั้นมันเบอร์เก้า
ส่วนของเขาน่ะมันเบอร์สิบ
ใครน่ะมาเข้าห้องผิด
ไม่อยากคิดให้มันบั่นทอน
พี่เป็น คนออกค่าเช่า
แต่ว่าเขา น่ะมาอยู่นอน
ได้ยินเสียงเว้าวอน
เขานอน ทับรอยพี่แล้ว
ญ.]พี่จ๋าอย่าห่วงเลยจ้ะ
ห้องข้างๆยังว่างอยู่นะ
หัวใจยังว่างอยู่จ้ะ
ให้พี่เข้ามามองตามองตา
น้องนี้จะช่วยดามอก
ทุกห้องใจให้พี่เอาไป
รองเท้าถอดวางข้างใน
แผลในใจน้องมียาทา
ญ.]มา มามามามามามามาดู
มามามามามามามาดู
อะไรอยู่ในห้องเช่า
อยากรู้ต้องตามมาดู
อะไรอยู่ในห้องเช่า
อยากรู้ต้องตามมาดู
ช.]ของพี่นั้นมันเบอร์เก้า
ส่วนของเขาน่ะมันเบอร์สิบ
ใครน่ะ มาเข้าห้องผิด
ไม่อยากคิด ให้มันบั่นทอน
พี่เป็น คนออกค่าเช่า
แต่ว่าเขา น่ะมาอยู่นอน
ปิดประตูล็อคกลอน
แน่นอน ต้องมีอะไร
ของพี่นั้นมันเบอร์เก้า
ส่วนของเขาน่ะมันเบอร์สิบ
ใครน่ะมาเข้าห้องผิด
ไม่อยากคิด ให้มันบั่นทอน
พี่เป็น คนออกค่าเช่า
แต่ว่าเขา น่ะมาอยู่นอน
ได้ยินเสียงเว้าวอน
เขานอน ทับรอยพี่แล้ว