ดื่มน้ำตา

ดื่มน้ำตา

เนื้อเพลง ดื่มน้ำตา

..เหมือน ว่าเธอ ยังอยู่ตรงนี้
เหมือน ว่าเธอ ไม่จากไปไหน
เสียง เธอ ยังไม่เคย ขาดหาย
นานแค่ไหน
แต่ฉันไม่เคย ลืม เธอ
.เตรียม อาหารที่เธอ ชอบ ใจ
เผื่อ เอาไว้ให้เรา สอง คน
มี แสงเทียน
ที่ยังส่องให้เห็น ความทุกข์ทน
คน หนึ่งคน
กับความเคยชิน ลำพัง.
.ดึก แล้ว ฉันยังคงดื่ม ให้ เธอ
งานเลี้ยง ก็คงไม่มี เลิก ลา
คืน นี้
สุดท้ายก็คงต้องใช้ น้ำตา
ดื่มฉลอง ให้เธอที่ลาฉันไป
….ดนตรี…
.เตรียม อาหารที่เธอ ชอบ ใจ
เผื่อ เอาไว้ให้เรา สอง คน
มี แสงเทียน
ที่ยังส่องให้เห็น ความทุกข์ทน
คน หนึ่งคน
กับความเคยชิน ลำพัง.
.ดึก แล้ว ฉันยังคงดื่ม ให้ เธอ
งานเลี้ยง ก็คงไม่มี เลิก ลา
คืน นี้
สุดท้ายก็คงต้องใช้ น้ำตา
ดื่มฉลอง ให้เธอที่ลาฉันไป
….ดนตรี…
คืน นี้
สุดท้ายก็คงต้องใช้ น้ำตา
ดื่มฉลอง ให้เธอที่ลาฉันไป
ดื่มฉลอง ให้เธอที่ลาฉันไป