ดีเท่าเดิม

ดีเท่าเดิม

เนื้อเพลง ดีเท่าเดิม

ตลกจริงๆ
เมื่อตอน เธอทิ้งกัน
เธอว่าฉัน มัน ดี ไม่พอ.
แต่แปลกจริงๆ
ที่คนดีไม่พอ
ต้องมาซับ น้ำ ตา ให้เธอ
หากว่าเธอ ไม่ เหลือ ใคร
อยากจะมา ขอ เริ่ม กันใหม่
ก็บอกมาเลย จะทำเพื่อเธอ
.หากเธอพร้อมที่จะกลับ
คนอย่างฉันก็จะรับ
แต่เธอรับได้หรือเปล่า
กับคนที่มีแค่ใจ
คนที่เหมือนเดิมคนนี้
คนที่มันดีน้อยไป
ที่ยังไม่เปลี่ยนไป
ที่ยังมีเท่านี้ ดีเท่าเดิม.
.ตลกจริงๆ
ที่ฉันยังเหมือนเก่า
ที่ยังรัก แค่ เธอ เท่านั้น
และแปลกจริงๆ
ที่เธอเคยทิ้งกัน
แต่ว่ารัก ไม่ เคย หมดลง
หากว่าเธอ ไม่ เหลือ ใคร
อยากจะมา ขอ เริ่ม กันใหม่
ก็บอกมาเลย จะทำเพื่อเธอ
.หากเธอพร้อมที่จะกลับ
คนอย่างฉันก็จะรับ
แต่เธอรับได้หรือเปล่า
กับคนที่มีแค่ใจ
คนที่เหมือนเดิมคนนี้
คนที่มันดีน้อยไป
ที่ยังไม่เปลี่ยนไป
ที่ยังมีเท่านี้ ดีเท่าเดิม.
หากเธอพร้อมที่จะกลับ
คนอย่างฉันก็จะรับ
แต่เธอรับได้หรือเปล่า
กับคนที่มีแค่ใจ
คนที่เหมือนเดิมคนนี้
คนที่มันดีน้อยไป
ที่ยังไม่เปลี่ยนไป
ที่ยังมีเท่านี้
..ดีเท่าเดิม.