ดีกว่า (Better)

เนื้อเพลง ดีกว่า (Better)

อ่านหนังสือที่มีเรื่องราวที่ดี เลือกอ่าน
หากชีวิตที่ดี ต้องมีวิธีให้เลือกทาง
ฉันควรจะทำอะไรดี ๆ สักอย่าง
และคงต้องยอมให้เธอออกไปซะดีกว่า

เกิดขึ้นมาเพียงหนึ่งครั้ง ตัดสินอะไรหลายอย่าง
อาจจะมีที่ผิดพลั้ง แต่ไม่เข้าใจสักอย่าง

บางครั้งคนเราอ่อนแอมากไป
จนความมั่นใจมันอ่อนล้า
สติปัญญาอาจน้อยกว่า ภาพลวงตาหลอกใจ
แม้บางทีอาจดูไม่ดี และมีท่าทีที่หวั่นไหว
กลับยิ่งเลวร้ายไป แต่ขอให้ยืนให้ไหว

อ่านหนังสือที่มีเรื่องราวที่ดี เลือกอ่าน
หากชีวิตที่ดี ต้องมีวิธีให้เลือกทาง
ฉันควรจะทำอะไรดี ๆ สักอย่าง
และคงต้องยอมให้เธอออกไปซะดีกว่า

อ่านหนังสือที่มีเรื่องราวที่ดี เลือกอ่าน
หากชีวิตที่ดี ต้องมีวิธีให้เลือกทาง
ฉันควรจะทำอะไรดี ๆ สักอย่าง
และคงต้องยอมให้เธอออกไปซะดีกว่า

อ่านหนังสือ หากชีวิต ที่ดีกว่า ต้องทำอะไรสักอย่าง