ดาวพระศุกร์

เนื้อเพลง ดาวพระศุกร์

คืนนี้เป็นคืนเดือนแรม

มองนภาไม่แจ่ม แลแอร่มแค่แสงดารา

ดาวสุกใสอยู่ปลายฟากฟ้า

แสงแจ่มเหนือมวลดารา

เป็นทั้งดาวฟ้า ดาวใจ

ฮื้อ ฮือ ฮือ ฮือ

หื่อฮือฮื้อฮือฮือหื่อ เป็นทั้งดาวฟ้าดาวใจ

ดวงเอ๋ย ดวงใจแม่จ๋า

แม่เหมือนคนเป็นบ้า

สร้างลูกเกิด กลับทิ้งลูกไป

ยามลูกนอนลูกจะได้ใคร

ช่วยกอดช่วยพัดวีให้

ยามหิวโธ่ใคร จะป้อน

ฮื้อ ฮือ ฮือ ฮือ

หื่อฮือฮื้อฮือฮือหื่อ ยามหิวโธ่ใคร จะป้อน

แม่รู้มันเป็นกรรมเวร

แต่เพราะความจำเป็น

แม่ต้องหักความรักอาวรณ์

มันจะได้เป็นอุทาหรณ์

ฉันชั่วเพราะความใจอ่อน

เดือดร้อนถึงเจ้าดวงใจ

ฮื้อ ฮือ ฮือ ฮือ

หื่อฮือฮื้อฮือฮือหื่อ

เดือดร้อนถึงเจ้าดวงใจ

ขออธิษฐาน ใจวาจา

ตั้งชื่อลูกของแม่ว่า

ดาวพระศุกร์สุดแสนอำไพ

เจริญรุ่งเรืองดั่งดาวพราวใส

ขอฝากฟ้าช่วยป้องภัย

ช่วยเลี้ยงลูกไว้ แทน แม่

ฮื้อ ฮือ ฮือ ฮือ

หื่อฮือฮื้อฮือฮือหื่อ ช่วยเลี้ยงลูกไว้ แทนแม่..