ดาวตู้เจ้าพระยา

ดาวตู้เจ้าพระยา

เนื้อเพลง ดาวตู้เจ้าพระยา

…ดนตรี…..
…หนีความยากแค้น
จากแดนบ้านเก่า
ชีวิตที่เริ่มวัยสาว
สุกสกาวเป็นดาวบ้านนา
ไร้เงินเรียนต่อ
แม่พ่อก็แก่ชรา
หนำซ้ำน้องเรียน ป.5
ปีหน้าค่าเทอมต้องรอ
ความจนบีบคั้น
เธอนั้นต้องมา
ติดเบอร์ที่เจ้าพระยา
ขายกายหาเงินช่วยพ่อ
ท่ามกลางแสงไฟ
ตู้ใส นั่งชายตารอ
ยอมทนเพื่อน้องเพื่อพ่อ
จะขอทำแลกเงินตรา
เสี่ยใหญ่เสี่ยน้อย
เขาคอยเอาอกเอาใจ
ความสาวความใส
ใครใครก็คอยหมายตา
ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ความสาวก็เคล้ากามา
เรือนร่างโสภา
ทอดกายด้วยใจอดสู
เห็นใจเจ้าแล้ว
น้องแก้วของพี่
ไม่เคยคิดจะย่ำยี
ที่เธอทำจำเป็นต้องสู้
อยากให้คืนมา
เป็นดาวบ้านนาเลิศหรู
พี่นี้ขอลืมดาวตู้
ว่าเคยอยู่ที่เจ้าพระยา
…ดนตรี…..
…เสี่ยใหญ่เสี่ยน้อย
เขาคอยเอาอกเอาใจ
ความสาวความใส
ใครใครก็คอยหมายตา
ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ความสาวก็เคล้ากามา
เรือนร่างโสภา
ทอดกายด้วยใจอดสู
เห็นใจเจ้าแล้ว
น้องแก้วของพี่
ไม่เคยคิดจะย่ำยี
ที่เธอทำจำเป็นต้องสู้
อยากให้คืนมา
เป็นดาวบ้านนาเลิศหรู
พี่นี้ขอลืมดาวตู้
ว่าเคยอยู่ที่เจ้าพระยา