ดอกไม้สวยทุกดอก [อัยย์]

ดอกไม้สวยทุกดอก [อัยย์]

เนื้อเพลง ดอกไม้สวยทุกดอก [อัยย์]

จะสวย จะงาม
ใครถาม ใคร ตอบ
จะร้าย จะดี วัดที่ ใคร
จะหนา จะบาง จะเล็ก จะใหญ่
ต่างคนต่างใจ
จะถามใคร เอาอะไรตัดสิน
ให้ใครตัดสิน
ก็ดูก็เห็น ก็เป็นกันไป
สุดแต่ใจ คนเรา.
.จะสวย จะงาม ไม่สูง ไม่ต่ำ
ไม่เห็นตัวเอง สวยเกิน ใคร
ไม่หนา ไม่บาง ไม่เล็ก ไม่ใหญ่
อยู่ไป เป็นไป ไม่น้อยใจ
.ไม่ไปตัดสิน
ไม่ต้องตัดสิน
ยินดีกับเขา
ภูมิใจอย่างเรา ก็เบาสบาย.
.ความจริงดอกไม้
ก็สวย ทุกดอก โดยจิตใจ
น้ำเอย น้ำใจ
ใสเย็น จริงหนอ
สวยเอยดอกไม้
.นี่ก็ดอกไม้
.นั่นก็ดอกไม้
ก็ดูก็เห็น ก็เป็นกันไป
สุดแต่ใจ คนเรา
.ไม่เคยอิจฉา
.ไม่เคยว่าร้าย
ยินดีกับเขา
ภูมิใจอย่างเรา ก็เบาสบาย
[ฮา ฮาฮาฮาฮา
ฮาฮาฮาฮา]
ก็เบา สบาย