ดอกฟ้าร่วง

ดอกฟ้าร่วง

เนื้อเพลง ดอกฟ้าร่วง

ดนตรี..6………
5..6.ญ.ดอกเอย ดอกฟ้า
.ดอกไม้ เทวา
.ดอกฟ้างามครัน
.ดอกฟ้าลาวัณย์
.ชาวฟ้าพากัน
.ต่างฝัน ฝักใฝ่
.แต่ปวงดอกฟ้า
.เป็นของเทวา
.ชาวฟ้าพอใจ
.ความรักอาลัย
.ดอกฟ้าเต็มใจ
.รักจะให้ดินชม
.แต่เกียรติ ดอกฟ้า
.อยู่สูง เกินกว่า
.ยอมพล่า ตัวตรม
.ดินชม อย่าสม
.ควรเพียง สอยชม
อย่าข่ม เกียรติหม่น
.หากดินนำพา
.ไม่สอยลงมา
.ดอกฟ้า ใจจน
.ดอกฟ้าเมืองบน
.อยู่สูงเกินคน
.ไหนจะหล่นโรยลง….

ดนตรี..4……..
3..4.ช.ดอกเอย ดอกฟ้า
.ดอกไม้เทวา อยู่ฟ้าสุดส่ง
.ลดใจ รักลง ตัวนั้นไม่ปลง
.ทิ้งวงศ์ เหิรมา
.อกดินรำพัน
.ใช่ชั้นเดียวกัน
.ศักดิ์สรรค์ ต่ำกว่า
.แหงนมอง สองตา
.ไม่โน้มลงมา
.สุดมือจะคว้า ชมใจ
.มอง สูง ส่ง เกิน ตา
.เอื้อมมือสูงกว่า ใด ใด
.ต่อ ตายแล้ว มาเกิดใหม่
.ร้อยพัน ชาติ.ใด
.ไฉน ได้แต่คอย
.หากว่า ดอกฟ้า
.ไม่โน้มลงมา
.จากฟ้า สักหน่อย
.หวังดิน เหิรลอย
.ดินนั้นจะคอย
.จะลอง เอื้อมสอย ดูที…