ดอกกระโดน

ดอกกระโดน

ฟังเพลง ดอกกระโดน

https://youtube.com/watch?v=NTHFE1gcxo0

เนื้อเพลง ดอกกระโดน

ดอกกระโดน
อยู่ในพงพฤกษ์ไพร
เจ้าเป็นดอกไม้
ห่างไกลคนเหลียวมอง
ไม่มีสีสัน
บริสุทธิ์ผุดผ่อง
กระทบแสงทอง
เมื่อยามอรุโณทัย

หมู่ภมร
สะออนมาตอมหอมกลิ่น
ลิ้มรสหมดสิ้น
โบกบินทอดทิ้งเจ้าไป
เจ้ากระโดน
ไม้ป่ามีค่าไฉน
ชื่อเจ้าเลือนหาย
ดอกไม้ที่บนภูยาว

ดอก เอย เจ้าดอกกระโดน
เปรียบเช่นคน
ที่ร่วงโรยอับเฉา
มีใครบ้างหนอ
ที่เขารู้ใจเรา
ว่าสุดแสนเหงา
เหมือนเจ้าที่เฉาโรยรา

เจ้ากระโดน
เอนต้นรอฝนมาเยือน
ข้าก็เหมือน
ดั่งเจ้าที่เฝ้าโหยหา
กระโดนขาดฝน
ดั่งคนที่ทรมา
รอวันนั้นหนา
ฝนลาสั่งฟ้ามาเยือน

ดอก เอย เจ้าดอกกระโดน
เปรียบเช่นคน
ที่ร่วงโรยอับเฉา
มีใครบ้างหนอ
ที่เขารู้ใจเรา
ว่าสุดแสนเหงา
เหมือนเจ้าที่เฉาโรยรา

เจ้ากระโดน
เอนต้นรอฝนมาเยือน
ข้าก็เหมือน
ดั่งเจ้าที่เฝ้าโหยหา
กระโดนขาดฝน
ดั่งคนที่ทรมา
รอวันนั้นหนา
ฝนลาสั่งฟ้ามาเยือน