ดวงตา

เนื้อเพลง ดวงตา

ดนตรี……..
ดวงตา
เป็นสื่อความรัก
ใครได้ประจักษ์
ความรักแอบแฝง
โกรธเกลียดเพียงไหน
หัวใจระแวง
มักสอดแสดงออกจากดวงตา
ดวงตาเธอซึ้ง
ฉันพึงปรารถนา
ยามใดได้จ้องมองตา
ชีวาสุขสันต์
…จะยิ้มจะเย้ย
เปิดเผยโดยพลัน
ดวงตาคู่นั้นฉันซึ้งกมล
ดนตรี……….
ดวงตา
เป็นสื่อความหมาย
ทุกเรื่องของใจ
ของใครทุกคน
ดวงตาสดใส
ไร้แววหมองหม่น
คิดถึงหน้ามน
เจ้าของดวงตา
ดวงตาฉ่ำหวาน
เหมือนน้ำผึ้งเดือนห้า
วันใดไม่ได้มองตา
ชีวาโศกศัลย์
จิตใจเงียบเหงา
…เศร้าซึมทั้งวัน
แสนสุขใจพลัน
เมื่อเห็นดวงตา

ดนตรี……….
ดวงตา
เป็นสื่อความหมาย
ทุกเรื่องของใจ
ของใครทุกคน
ดวงตาสดใส
ไร้แววหมองหม่น
คิดถึงหน้ามน
เจ้าของดวงตา
ดวงตาฉ่ำหวาน
เหมือนน้ำผึ้งเดือนห้า
วันใดไม่ได้มองตา
ชีวาโศกศัลย์
จิตใจเงียบเหงา
เศร้าซึมทั้งวัน
แสนสุขใจพลัน
เมื่อเห็นดวงตา